Tablica podataka za EVLQ-CV3

EVLQ05CAV3 EVLQ08CAV3
Dimenzije Jedinica Visina mm 735 735
    Širina mm 832 832
    Dubina mm 307 307
Težina Jedinica kg 54 56
Ventilator Količina zraka Grijanje Visoko m³/min 45.0 47.0
    Hlađenje Visoko m³/min 525.0 525.0
Radno područje Grijanje Min. °CWB -25 -25
    Maks. °CWB 25 25
Piping connections Tekućina VP mm 6.35 6.35
  Plin OD mm 159.00 159.00
  Drain OD mm 1x ø15 + 1x ø20 1x ø15 + 1x ø20
  Razlika razine IU - OU Maks. m 20.0 20.0
Zvučna snaga Heating Nom. dBA 61 62
Razina tlaka zvuka Grijanje Nom. dBA 48 (1) 49 (1)
Radna tvar Type   R-410A R-410A
  GWP   2,088 2,088
  Punjenje TCO2Eq 3.0 3.3
  Punjenje kg 1.5 1.6
Power supply Name   V3 V3
  Phase   1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 230 230
Current Recommended fuses A 16 20
Napomene (1) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na određenoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša. Pogledajte dijagram zvučnog spektra za više informacija. (1) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na određenoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša. Pogledajte dijagram zvučnog spektra za više informacija.
  (2) - Standardna uklj./isklj. struja pokretanja kompresora >> maks. radna struja (2) - Standardna uklj./isklj. struja pokretanja kompresora >> maks. radna struja
  (3) - Struja pokretanja Daikin Altherma inverterski kontroliranog kompresora uvijek je <= maks. radna struja (3) - Struja pokretanja Daikin Altherma inverterski kontroliranog kompresora uvijek je <= maks. radna struja
  (4) - Struja pokretanja inverterski kontroliranog kompresora uvijek je < = maks. radna struja (4) - Struja pokretanja inverterski kontroliranog kompresora uvijek je < = maks. radna struja
  (5) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (5) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove