Tablica podataka za ERLQ-CV3

ERLQ004CAV3 ERLQ006CAV3 ERLQ008CAV3 ERLQ011CAV3 ERLQ014CAV3 ERLQ016CAV3
Dimenzije Jedinica Visina mm 735 735 735 1,345 1,345 1,345
    Širina mm 832 832 832 900 900 900
    Dubina mm 307 307 307 320 320 320
Weight Jedinica kg 54 56 56 113 113 113
Priključci cjevovoda Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Plin OD mm 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90
  Odvod vode OD mm 1x ø15 + 1x ø20 1x ø15 + 1x ø20 1x ø15 + 1x ø20 26 26 26
  razlika u razini IU - OU Maks. m 20.0 20.0 20.0 30.0 30.0 30.0
  Toplinska izolacija   Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin
Razina zvučne snage Grijanje Nom. dBA 61 61 62 64 (3) 64 (3) 66 (3)
  Hlađenje Nom. dBA 63 63 63 64 (4) 66 (4) 69 (4)
Razina tlaka zvuka Grijanje Nom. dBA 48 (3) 48 (3) 49 (3) 51 (5) 51 (5) 52 (5)
  Hlađenje Nom. dBA 48 (3) 49 (3) 50 (3) 50 (5) 52 (5) 54 (5)
Radna tvar Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Punjenje TCO2Eq 3.1 3.3 3.3 7.1 7.1 7.1
  Punjenje kg 1.5 1.6 1.6 3.4 3.4 3.4
Power supply Ime   V3 V3 V3 V3 V3 V3
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230 230 230
Struja Preporučeni osigurači A 16 16 20 40 40 40
Napomene (1) - Radni opseg pri grijanju (vanjska jedinica): radni opseg povećava se uz pomoć rezervnog grijača. U vezi radnog opsega pogledajte zaseban crtež. (1) - Radni opseg pri grijanju (vanjska jedinica): radni opseg povećava se uz pomoć rezervnog grijača. U vezi radnog opsega pogledajte zaseban crtež. (1) - Radni opseg pri grijanju (vanjska jedinica): radni opseg povećava se uz pomoć rezervnog grijača. U vezi radnog opsega pogledajte zaseban crtež. (1) - Radni opseg pri grijanju (vanjska jedinica): radni opseg povećava se uz pomoć rezervnog grijača. U vezi radnog opsega pogledajte zaseban crtež. (1) - Radni opseg pri grijanju (vanjska jedinica): radni opseg povećava se uz pomoć rezervnog grijača. U vezi radnog opsega pogledajte zaseban crtež. (1) - Radni opseg pri grijanju (vanjska jedinica): radni opseg povećava se uz pomoć rezervnog grijača. U vezi radnog opsega pogledajte zaseban crtež.
  (2) - Radni opseg za toplu vodu u kućanstvu (vanjska jedinica): radni opseg povećava se uz pomoć grijača za povišenje temperature. U vezi radnog opsega pogledajte zaseban crtež. (2) - Radni opseg za toplu vodu u kućanstvu (vanjska jedinica): radni opseg povećava se uz pomoć grijača za povišenje temperature. U vezi radnog opsega pogledajte zaseban crtež. (2) - Radni opseg za toplu vodu u kućanstvu (vanjska jedinica): radni opseg povećava se uz pomoć grijača za povišenje temperature. U vezi radnog opsega pogledajte zaseban crtež. (2) - Radni opseg za toplu vodu u kućanstvu (vanjska jedinica): radni opseg povećava se uz pomoć grijača za povišenje temperature. U vezi radnog opsega pogledajte zaseban crtež. (2) - Radni opseg za toplu vodu u kućanstvu (vanjska jedinica): radni opseg povećava se uz pomoć grijača za povišenje temperature. U vezi radnog opsega pogledajte zaseban crtež. (2) - Radni opseg za toplu vodu u kućanstvu (vanjska jedinica): radni opseg povećava se uz pomoć grijača za povišenje temperature. U vezi radnog opsega pogledajte zaseban crtež.
  (3) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na određenoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša. Pogledajte dijagram zvučnog spektra za više informacija. (3) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na određenoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša. Pogledajte dijagram zvučnog spektra za više informacija. (3) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na određenoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša. Pogledajte dijagram zvučnog spektra za više informacija. (3) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (4) - Struja pokretanja Daikin Altherma inverterski kontroliranog kompresora uvijek je <= maks. radna struja (4) - Struja pokretanja Daikin Altherma inverterski kontroliranog kompresora uvijek je <= maks. radna struja (4) - Struja pokretanja Daikin Altherma inverterski kontroliranog kompresora uvijek je <= maks. radna struja (4) - Uvjet: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (4) - Uvjet: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (4) - Uvjet: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  (5) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (5) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (5) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (5) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na određenoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša. Pogledajte dijagram zvučnog spektra za više informacija. (5) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na određenoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša. Pogledajte dijagram zvučnog spektra za više informacija. (5) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na određenoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša. Pogledajte dijagram zvučnog spektra za više informacija.
        (6) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (6) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (6) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove