DX izmjenjivač za obradu zraka

EKVDX-A

Naknadno zagrijavanje ili hlađenje svježeg zraka za niže opterećenje klimatizacijskog sustava

EKVDX-A

Karakteristike proizvoda

  • Stvara visoko kvalitetno unutarnje okruženje prethodno kondicioniranim svježim zrakom
  • Maximum installation flexibility thanks to separate DX coil
  • Can be integrated in both R-32/R-410A VRV systems
  • Wide range of units covering fresh air flows of 500 up to 2,000 m³/h
  • High ESP up to 150Pa

Tehnički detalji

Dokumentacija

Katalozi
Preuzmi jezik

Žao nam je, nismo pronašli dokument u ovoj kategoriji.

Instalacijski priručnici
Vodič do preporučenih instalatera
Priručnici za korištenje