Solarni kolektor

Daikin Altherma ST - EKSV-P

Toplinski solarni kolektori za proizvodnju tople vode

EKSV-P

Karakteristike proizvoda

  • Solarni kolektori mogu proizvesti do 70 % potrebne energije za proizvodnju tople vode - glavna ušteda u troškovima
  • Okomiti solarni kolektor za proizvodnju tople vode
  • Visokoučinkoviti kolektori pretvaraju cijelo kratkovalno solarno zračenje u toplinu zbog svojega izrazito selektivnoga premaza
  • Jednostavna ugradnja na kosi i ravni krov te unutar kosog krova

Tehnički detalji

Dokumentacija

Katalozi
Preuzmi jezik