Tablica podataka za EKRUCBL

EKRUCBL1C EKRUCBL5A EKRUCBL2 EKRUCBL6 EKRUCBL7 EKRUCBL5 EKRUCBL1 EKRUCBL3 EKRUCBL4 EKRUCBL1A EKRUCBL2A EKRUCBL3A EKRUCBL4A EKRUCBL6A EKRUCBL7A EKRUCBL2C EKRUCBL4C EKRUCBL5C EKRUCBL3C EKRUCBL6C EKRUCBL7C EKRUCBL8C
Control systems Razred kontrole temperature   VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI
  Doprinos sezonskoj uc╠îinkovitosti grijanja prostora % 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0