Zvučno kućište

EKLN-A

Smanjuje razinu zvučne snage vanjske jedinice

EKLN-A

Karakteristike proizvoda

  • EKLN140A smanjuje razinu zvučne snage Sky Air Alpha serija RZAG71-140N*, Sky Air Advance serija RZA-D i VRV 5 RXYSA* do 10 dB(A)
  • Omogućavanje udovoljenja strogih zahtjeva za buku, istovremeno povećavajući fleksibilnost za primjenu dizalica topline
  • Potpuno optimizirano i testirano u Daikin tvornici kako bi se jamčio pouzdan rad
  • Vrlo mali učin i pad tlaka zahvaljujući odvojenom ulazi i izlazu zraka kako bi se spriječilo miješanje zraka
  • Nisu potrebni dodatni izračuni zahvaljujući podacima službenih provjera
  • Brza i jednostavna ugradnja i servisiranje zahvaljujući lakom otvaranju kako bi se došlo do jedinice
  • EKLN08A smanjuje razinu zvučne snage Daikin Alterma 3 vanjskih jedinica do 3 dB(A)

Tehnički detalji

Dokumentacija