Zvučno kućište

EKLN-A

Reduces the sound power level of the outdoor unit

EKLN-A

Karakteristike proizvoda

  • EKLN140A reduces the sound power level of Sky Air Alpha-series RZAG71-140N*, Sky Air Advance-series RZA-D and VRV 5 RXYSA* with up to 10 dB(A)
  • Enabling to meet strict sound requirements, while increasing flexiblity to apply heat pumps
  • Potpuno optimizirano i testirano u Daikin tvornici kako bi se jamčio pouzdan rad
  • Vrlo mali učin i pad tlaka zahvaljujući odvojenom ulazi i izlazu zraka kako bi se spriječilo miješanje zraka
  • Nisu potrebni dodatni izračuni zahvaljujući podacima službenih provjera
  • Brza i jednostavna ugradnja i servisiranje zahvaljujući lakom otvaranju kako bi se došlo do jedinice
  • EKLN08A reduces the sound power level of Daikin Alterma 3 outdoor units with up to 3 dB(A)

Dokumentacija