Tablica podataka za EKHVMRD-AB

EKHVMRD50ABV1 EKHVMRD80ABV1
Casing Colour   Metalik sivo Metalik sivo
  Material   Lim prevučen zaštitnim slojem Lim prevučen zaštitnim slojem
Dimenzije Jedinica Visina mm 705 705
    Širina mm 600 600
    Dubina mm 695 695
Težina Jedinica kg 92 92
Radna tvar Type   R-134a R-134a
  Punjenje kg 2.0 2.0
Zvučna snaga Nom. dBA 54.0 (4) 55.0 (4)
Razina tlaka zvuka Nom. dBA 40.0 (5), 43.0 (6), 0.0 (7), 0.0 (8) 42.0 (5), 43.0 (6), 0.0 (7), 0.0 (8)
Power supply Name   V1 V1
  Phase   1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 220-240 220-240
Current Recommended fuses A 20 20
Napomene (1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB (1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB
  (2) - EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; uvjeti okoline: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; uvjeti okoline: 7°CDB/6°CWB
  (3) - Za vodu Dt 5°C (3) - Za vodu Dt 5°C
  (4) - dBA = A-ponderirana razina jačine zvuka (A-skala prema IEC) (4) - dBA = A-ponderirana razina jačine zvuka (A-skala prema IEC)
  (5) - Razine zvuka mjerene su pri: EW 55°C; LW 65°C (5) - Razine zvuka mjerene su pri: EW 55°C; LW 65°C
  (6) - Razine zvuka mjerene su pri: EW 70°C; LW 80°C (6) - Razine zvuka mjerene su pri: EW 70°C; LW 80°C
  (7) - Razina zvuka je valjana za slobodnog terenskog stanja jer je mjerena u poluječnoj sobi. Izmjerene vrijednosti pod uvjetima stvarne instalcije bit će veće zbog okolinske buke i refleksije zvuka. (7) - Razina zvuka je valjana za slobodnog terenskog stanja jer je mjerena u poluječnoj sobi. Izmjerene vrijednosti pod uvjetima stvarne instalcije bit će veće zbog okolinske buke i refleksije zvuka.
  (8) - EW = temperatura ulazne vode - LW = temepratura izlazne vode (8) - EW = temperatura ulazne vode - LW = temepratura izlazne vode
  (9) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (9) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje
  (10) - U skladu s EN/IEC 61000-3-11, možda će biti potrebno konzultirati operatora distribucije mreže kako bi se osiguralo da je uređaj priključen samo na napajanje sa Zsys (impedancija sustava) ≤ Zmaks (10) - U skladu s EN/IEC 61000-3-11, možda će biti potrebno konzultirati operatora distribucije mreže kako bi se osiguralo da je uređaj priključen samo na napajanje sa Zsys (impedancija sustava) ≤ Zmaks
  (11) - Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za promjene napona, fluktuacije napona i titranje u javnim niskonaponskim sustavima za opremu s nazivnom strujom ≤ 75A (11) - Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za promjene napona, fluktuacije napona i titranje u javnim niskonaponskim sustavima za opremu s nazivnom strujom ≤ 75A
  (12) - Zsys: impedancija sustava (12) - Zsys: impedancija sustava
  (13) - kratkospojna struja (13) - kratkospojna struja