Kit za konverziju

EKHVCONV4

Od grijanja samo za reverzibilne parapetne jedinice

EKHVCONV4

Karakteristike proizvoda

Dokumentacija

Instalacijski priručnici