Kit za konverziju

EKHVCONV3

Od grijanja samo za reverzibilne parapetne jedinice

EKHVCONV3

Karakteristike proizvoda

Dokumentacija

Instalacijski priručnici