Kit za priključak

EKEPHT5H

Za spremnik za akumuliranje topline od 500 L samo za grijanje s visokotemperaturnom dizalicom topline

EKEPHT5H

Karakteristike proizvoda

Dokumentacija