EKBU2C

2kW/1~230VAC/1100mm

Karakteristike proizvoda

Dokumentacija

Instalacijski priručnici
Priručnici za korištenje