Tablica podataka za EHBX-CB / ERLQ-CW1

EHBX11CB9W / ERLQ011CAW1 EHBX11CB3V / ERLQ011CAW1 EHBX16CB9W / ERLQ014CAW1 EHBX16CB3V / ERLQ014CAW1 EHBX16CB3V / ERLQ016CAW1 EHBX16CB9W / ERLQ016CAW1
Učin grijanja Nom. kW 11.2 (1), 11.0 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Maks. kW 8.60 (3), 8.60 (4) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Učin hlađenja Nom. kW 12.1 (1), 11.7 (2) 12.1 (1), 11.7 (2) 12.7 (1), 12.6 (2) 12.7 (1), 12.6 (2) 13.8 (1), 13.1 (2) 13.8 (1), 13.1 (2)
Ulazna struja Grijanje Nom. kW 2.43 (1), 3.10 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Maks. kW 3.13 (3), 4.10 (4) 3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
  Hlađenje Nom. kW 3.05 (1), 4.31 (2) 3.05 (1), 4.31 (2) 3.21 (1), 5.08 (2) 3.21 (1), 5.08 (2) 3.74 (1), 5.73 (2) 3.74 (1), 5.73 (2)
COP 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
EER 3.98 (1), 2.72 (2) 3.98 (1), 2.72 (2) 3.96 (1), 2.47 (2) 3.96 (1), 2.47 (2) 3.69 (1), 2.29 (2) 3.69 (1), 2.29 (2)
Napomene (1) - Stanje 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Stanje 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Stanje 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Stanje 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Stanje 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Stanje 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Stanje 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Stanje 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Stanje 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Stanje 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Stanje 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Stanje 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
  (3) - Stanje 3: grijanje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Stanje 3: grijanje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Stanje 3: grijanje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Stanje 3: grijanje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Stanje 3: grijanje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Stanje 3: grijanje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Stanje 4: grijanje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Stanje 4: grijanje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Stanje 4: grijanje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Stanje 4: grijanje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Stanje 4: grijanje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Stanje 4: grijanje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  (5) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)