Tablica podataka za DCOM-LT/IO

DCOM-LT/IO.
Dimenzije Jedinica Visina mm 100
    Širina mm 100
    Dubina mm 22
Težina Jedinica kg 0.080