Tablica podataka za DCM601A51

DCM601A51 DCM601A51.
Ulazna snaga kW 0.023 0.023
Maksimalni broj spojivih unutarnjih jedinica 64, 512 (1), 2,560 (2) 64, 512 (1), 2,560 (2)
Dimenzije Jedinica Visina mm 243 243
    Širina mm 290 290
    Dubina mm 50 50
Težina Jedinica kg 2.4 2.4
Komunikacija DIII-NET Količina   1 1
  Ethernet Količina   1 1
    Primjedba   Pristup putem Interneta (100BASE-TX) Pristup putem Interneta (100BASE-TX)
  Modem Primjedba   Sustav za servis mreže klimatizacije Sustav za servis mreže klimatizacije
Temperatura okoline Ambient temperature-=-Relative humidity <-=-% % 85 85
Instalacija Samo okomiti smjer Samo okomiti smjer
Power supply Frekvencija Hz 50/60 50/60
  Napon V AC 100-240 AC 100-240
Napomene (1) - Sa 7 ITM dodatnih adaptera (1) - Sa 7 ITM dodatnih adaptera
  (2) - S 5 ITM kombiniranih s ITM integratorom (2) - S 5 ITM kombiniranih s ITM integratorom