Tablica podataka za DCC601A51

DCC601A51 DCC601A51.
Ulazna snaga kW 0.015 (1) 0.015 (1)
Maksimalni broj spojivih unutarnjih jedinica 32 32
Maksimalni broj spojivih vanjskih jedinica 7 7
Dimenzije Jedinica Visina mm 136 136
    Širina mm 384 384
    Dubina mm 92 92
Komunikacija DIII-NET Količina   1 1
    Primjedba   DIII-NET (F1F2) DIII-NET (F1F2)
  Ethernet Količina   1 1
  Ulazni terminal Digitalni Količina   4 4
Temperatura okoline Ambient temperature-=-Relative humidity <-=-% % 85 85
Power supply Frekvencija Hz 50/60 50/60
  Napon V 110-240 AC 110-240 AC
Napomene (1) - Obuhvaća ulaznu snagu izvora napajanja WAGO, CPU modul i U/I modul (1) - Obuhvaća ulaznu snagu izvora napajanja WAGO, CPU modul i U/I modul
  (2) - U mjere je uključen izvor napajanja WAGO, CPU modul, U/I modul i prostor potreban između različitih dijelova (2) - U mjere je uključen izvor napajanja WAGO, CPU modul, U/I modul i prostor potreban između različitih dijelova
  (3) - Mjere optičkog zaslona: visina: 209 mm, širina: 123 mm, dubina: 8,5 mm (3) - Mjere optičkog zaslona: visina: 209 mm, širina: 123 mm, dubina: 8,5 mm