Standardni dekorativni panel

Round Flow - BYCQ140E

Daikin panel s kružnim istrujavanjem s protokom zraka od 360°

BYCQ140E

Karakteristike proizvoda

  • U kombinaciji s potpuno kružnom kazetnom jedinicom
  • Standardni bijeli dekorativni panel sa sivom izolacijom

Tehnički detalji

Dokumentacija