BS kutije za VRV IV s povratom topline

BS1Q-A

BS1Q-A

Karakteristike proizvoda

  • Kompaktna i; lagana jedinica za ugradnju
  • Idealna za udaljene prostorije budući da nije potrebno odvođenje kondenzata
  • Omogućuje integraciju prostorija sa serverima u rješenje povrata topline zahvaljujući funkciji tehničkog hlađenja
  • Povezuje do 250 razreda jedinica (28 kW)
  • Jedinstvena paleta pojedinačnih i multi BS fleksibilnost i brzinu projektiranja
  • Brža instalacija zahvaljujući otvorenom priključku
  • Omogućava primjene za više najmoprimaca
  • Može se spojiti na REYQ-T, RQCEQ-P3 i RWEYQ-T8 jedinice za povrat topline

Dokumentacija