Tablica podataka za BRP069B45

BRP069B45.
Dimenzije Jedinica Visina mm 79
    Širina mm 52
    Dubina mm 17.5
Težina Jedinica kg 0.050