Tablica podataka za BRP069B44

BRP069B44.
Dimenzije Jedinica Visina mm 79
    Širina mm 52
    Dubina mm 17.5
Težina Jedinica kg 0.050