Tablica podataka za ATXTP-K

ATXTP25K3V1B ATXTP35K3V1B
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW 0.030 0.030
  Grijanje Nom. kW 0.035 0.035
Kućište Boja   Bijelo Bijelo
Dimenzije Jedinica Visina mm 285 285
    Širina mm 770 770
    Dubina mm 225 225
Weight Jedinica kg 9.0 9.0
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 58 58
  Grijanje dBA 58 58
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 43 43
    Medium dBA 35 35
    Nizak dBA 26 26
    Tihi način rada dBA 21 21
  Grijanje Visoko dBA 43 43
    Srednji dBA 35 35
    Nizak dBA 26 26
    Tihi način rada dBA 21 21
Priključci cjevovoda Liquid OD mm 6.35 6.35
  Plin OD mm 9.50 9.50
  Odvod vode   16 (unutarnji promjer spojnog crijeva) 16 (unutarnji promjer spojnog crijeva)
Control systems Infrared remote control   ARC480A11 ARC480A11
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1
  Radni priručnik 1 1
  Bežični daljinski upravljač 1 1
  AAA suhe baterije 2 2
  Držač daljinskog upravljača 1 1
  Montažna ploča 1 1
  Deodorirajući filtar od titanijevog apatita 2 2
  Učvrsni vijak unutarnje jedinice 2 2
Power supply Ime   V1 V1
  Faza   1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 220-240 220-240
Napomene (1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima