Tablica podataka za ATXP-L

ATXP20L5V1B ATXP20L2V1B ATXP25L5V1B ATXP25L2V1B ATXP35L5V1B ATXP35L2V1B
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW 0.017 0.017 0.019 0.019 0.032 0.032
  Grijanje Nom. kW 0.020 0.020 0.020 0.020 0.032 0.032
Kućište Boja   Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo
Dimenzije Jedinica Visina mm 286 286 286 286 286 286
    Širina mm 770 770 770 770 770 770
    Dubina mm 225 225 225 225 225 225
Težina Jedinica kg 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 55 55 55 55 58 58
  Grijanje dBA 55 55 55 55 58 58
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 39 39 40 40 43 43
    Medium dBA 33 33 33 33 34 34
    Nizak dBA 25 25 26 26 27 27
    Tihi način rada dBA 20 20 20 20 20 20
  Grijanje Visoko dBA 39 39 40 40 40 40
    Srednji dBA 34 34 34 34 35 35
    Nizak dBA 28 28 28 28 29 29
    Tihi način rada dBA 21 21 21 21 21 21
Priključci cjevovoda Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin OD mm 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
  Odvod vode   18 18 18 18 18 18
Control systems Infrared remote control   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1 1
  Radni priručnik 1 1 1 1 1 1
  Infracrveno daljinsko upravljanje 1 1 1 1 1 1
  AAA suhe baterije 2 2 2 2 2 2
  Držač daljinskog upravljača 1 1 1 1 1 1
  Montažna ploča 1 1 1 1 1 1
  Deodorirajući filtar od titanijevog apatita 2 2 2 2 2 2
  Učvrsni vijak unutarnje jedinice 2 2 2 2 2 2
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240