Tablica podataka za ATXM-R / ARXM-R

ATXM25R2V1B / ARXM25R5V1B ATXM25R5V1B / ARXM25R5V1B ATXM35R2V1B / ARXM35R5V1B ATXM35R5V1B / ARXM35R5V1B ATXM50R2V1B / ARXM50R2V1B ATXM50R2V1B / ARXM50R5V1B
Učin hlađenja Min. kW 1.30 1.30 1.40 1.40 1.70 1.70
  Nom. kW 2.50 2.50 3.40 3.40 5.00 5.00
  Maks. kW 3.20 3.20 4.00 4.00 6.00 6.00
Učin grijanja Min. kW 1.30 1.30 1.40 1.40 1.70 1.70
  Nom. kW 2.80 2.80 4.00 4.00 5.80 5.80
  Maks. kW 4.70 4.70 5.20 5.20 7.70 7.70
Nazivna učinkovitost Annual energy consumption kWh 278 278 402 402 725 725
  COP   5.00 5.00 4.04 4.04 3.79 3.79
  EER   4.50 4.50 4.23 4.23 3.45 3.45
  Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti Hlađenje   A A A A A A
    Grijanje   A A A A A A
Napomene (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje    
  (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima    
  (3) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m. (3) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m. (3) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m. (3) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.    
  (4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.