Tablica podataka za ATXF-A

ATXF20A5V1B ATXF25A5V1B ATXF35A5V1B ATXF50A2V1B ATXF60A2V1B ATXF71A2V1B
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW 0.019 0.019 0.032 0.029 0.032 0.032
  Grijanje Nom. kW 0.020 0.020 0.032 0.032 0.035 0.035
Kućište Boja   Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo
Dimenzije Jedinica Visina mm 286 286 286 295 295 295
    Širina mm 770 770 770 990 990 990
    Dubina mm 225 225 225 263 263 263
Težina Jedinica kg 8.50 8.50 9.00 13.5 13.5 13.5
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 55 55 58 59 60 62
  Grijanje dBA 55 55 58 61 62 62
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 40 40 43 43 45 46
    Medium dBA 33 33 34 39 41 42
    Nizak dBA 26 26 27 34 36 37
    Tihi način rada dBA 20 20 20 31 33 34
  Grijanje Visoko dBA 40 40 40 42 44 45
    Srednji dBA 34 34 35 38 40 41
    Nizak dBA 28 28 29 33 35 36
    Tihi način rada dBA 21 21 21 30 32 33
Priključci cjevovoda Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin OD mm 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7 12.7
  Odvod vode   18 18 18 18 18 18
Control systems Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1 1
  Radni priručnik 1 1 1 1 1 1
  Infracrveno daljinsko upravljanje 1 1 1 1 1 1
  AAA suhe baterije 2 2 2 2 2 2
  Držač daljinskog upravljača 1 1 1 1 1 1
  Montažna ploča 1 1 1 1 1 1
  Učvrsni vijak unutarnje jedinice 2 2 2 2 2 2
Power supply Ime       V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240