Sky Air asimetrične kombinacije reduktora cijevi

ASYCPIR

ASYCPIR

Karakteristike proizvoda

  • > Kod asimetričnih kombinacija za tehničko hlađenje koristi se reduktor cijevi za tekućinu i plin

Dokumentacija

Instalacijski priručnici
Preuzmi jezik