Tablica podataka za AS

MAS121T1000E MAS123T1000E MAS221T1000E MAS121T443S MAS221N1000E MAS221N443S MAS123T443S BAS135T02Y MAS235T1000E MAS235T02E MAS135T1000E MAS135N02Y MAS135T02Y MAS335N1000E MAS335T02E MAS335N02E MAS340T02E
Rashladni učin Niska temperatura R-290 Nom. kW               2.789 (1)                  
  Srednja temperatura R-134a Nom. kW 1.140 1.422 2.029   1.816       4.981 4.981 (1) 3.492     6.988 8.290 (1) 6.988 (1) 10.664 (1)
    R-290 Nom. kW                       2.614 (1) 3.479 (1)        
Dimenzije Jedinica Visina mm 705 705 695 705 695 695 705 800 690 857 800 800 800 690 857 857 857
    Širina mm 537 537 832 537 832 832 537 900 1,329 1,280 832 900 900 1,766 1,750 1,750 1,790
    Dubina mm 825 825 825 825 825 825 825 1,170 1,140 1,140 1,100 1,170 1,170 1,140 1,140 1,140 1,240
Weight Jedinica kg 53 57 79 53 77 77 57 106 162 162 104 106 106 217 222 221 244
Kompresor Tip   Hermetički. Hermetički. Hermetički. Hermetički. Hermetički. Hermetički. Hermetički. Hermetički klipni Hermetički. Hermetički klipni Hermetički. Hermetički klipni Hermetički klipni Hermetički. Hermetički klipni Hermetički klipni Hermetički klipni
  Nominalna snaga kW 0.6 0.74 1.1 0.46 0.9 0.74 0.56   3.7 3.7 2.6     4.8 6.3 4.8 7.4
  Početna metoda_   Direktno Direktno Direktno Direktno Direktno Direktno Direktno   Direktno Direktno Direktno     Direktno Direktno Direktno Direktno
Odleđivanje Vrući plin Vrući plin Vrući plin Vrući plin Vrući plin Vrući plin Vrući plin   Vrući plin Vrući plin Vrući plin     Vrući plin Vrući plin Vrući plin Vrući plin
Isparivač Domet zraka m 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2)   10 (2) 10 (2) 10 (2)     10 (2) 10 (2) 10 (2) 17 (2)
Radna tvar Type   R-134a R-134a R-134a R-407C R-134a R-407C R-407C R-290 R-134a R-134a R-134a R-290 R-290 R-134a R-134a R-134a R-134a
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,774 1,430 1,774 1,774 3.0 1,430 1,430 1,430 3.0 3.0 1,430 1,430 1,430 1,430
Power supply Napon V 230 230 400 230 230 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Faza   1~ 1~ 3N~ 1~ 1~ 1~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Napomene (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C   (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C     (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C
  (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd.   (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd.     (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd.
                (1) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove       (1) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (1) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove        
                    (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove         (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove