Tablica podataka za ALD-HEFB

ALD05HEFBU00 ALD02HEFBU00 ALD03HEFBU00 ALD07HEFBU00
Dimenzije Jedinica Visina mm 343 193 243 443
    Širina mm 720 470 620 920
    Dubina mm 370 370 370 370
Učin kW 7.5 1.5 3.0 15.0
Connectable unit ALB05LB, ALB05RB, ALB04LB, ALB04RB ALB02LB, ALB02RB ALB03LB, ALB03RB ALB06LB, ALB06RB, ALB07LB, ALB07RB
Temperature sensor 10 kΩ pri +20°C, 17 kΩ pri -20°C 10 kΩ pri +20°C, 15 kΩ pri -20°C 10 kΩ pri +20°C, 16 kΩ pri -20°C 10 kΩ pri +20°C, 18 kΩ pri -20°C
Temperature control range -20…10°C -20…10°C -20…10°C -20…10°C
LED indicators Kvar protoka zraka - Žuto, Grijanje ON (uklj.) - Crveno Kvar protoka zraka - Žuto, Grijanje ON (uklj.) - Crveno Kvar protoka zraka - Žuto, Grijanje ON (uklj.) - Crveno Kvar protoka zraka - Žuto, Grijanje ON (uklj.) - Crveno
Mounting holes Ovisi o veličini otvora Ovisi o veličini otvora Ovisi o veličini otvora Ovisi o veličini otvora
Maximum ambient adjacent to terminal box 30°C (tijekom rada) 30°C (tijekom rada) 30°C (tijekom rada) 30°C (tijekom rada)
Power supply Faza   3~ 1~ 1~ 3~
  Napon V 400 230 230 400
Control fuse Mini prekidač strujnog kruga 6 A Mini prekidač strujnog kruga 6 A Mini prekidač strujnog kruga 6 A Mini prekidač strujnog kruga 6 A