Tablica podataka za ADEA-A

ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB
Učin hlađenja Ukupan učin Nom. kW           14.00
Učin grijanja Total capacity Nom. kW           13.50
Kućište Boja   Nije obojeno (galvanizirano) Nije obojeno (galvanizirano) Nije obojeno (galvanizirano) Nije obojeno (galvanizirano) Nije obojeno (galvanizirano) Nije obojeno (galvanizirano)
  Materijal   Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča
Dimenzije Jedinica Visina mm 245 245 245 245 245 245
    Širina mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400
    Dubina mm 800 800 800 800 800 800
Težina Jedinica kg 28.0 28.0 35.0 35.0 46.0 46.0
Ventilator Protok zraka Hlađenje Visoko m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0
      Medium m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0 26.0 29.0
      Nizak m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23.0 23.5
    Grijanje Visoko m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0
      Medium m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0 26.0 29.0
      Nizak m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23.0 23.5
  Vanjski statički tlak Visoko Pa 150 150 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 60 60 56 56 58 62
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 35 35 30 30 34 37
    Medium dBA 32 32 28 28 32 35
    Nizak dBA 29 29 25 25 30 32
  Grijanje Visoko dBA 37 37 31 31 36 38
    Srednji dBA 34 34 28 28 33 35
    Nizak dBA 29 29 25 25 30 32
Priključci cjevovoda Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Plin OD mm 9.52 12.70 12.70 15.90 15.90 15.90
  Odvod vode   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Odvod do visine mm 625 625 625 625 625 625
Control systems Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Wired remote control   BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standardna dodatna oprema Radni priručnik 1 1 1 1 1 1
  Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1 1
  Drenažno crijevo 1 1 1 1 1 1
  Metalna obujmica za drenažno crijevo 1 1 1 1 1 1
  Podloška za okvir vješalice 8 8 8 8 8 8
  Vijci 40 40 40 40 40 40
  Izolacija priključka 2 2 2 2 2 2
  Umeci za brtvljenje 5 5 5 5 5 5
  Stezaljke 4 4 4 4 4 4
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Napomene (1) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka.
  (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima