Tablica podataka za RZQG-L9V1

RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B
Kućište Colour   Slonovača bijelo Slonovača bijelo Slonovača bijelo Slonovača bijelo
  Materijal   Obojena galvanizirana čelična ploča Obojena galvanizirana čelična ploča Obojena galvanizirana čelična ploča Obojena galvanizirana čelična ploča
Dimenzije Jedinica Visina mm 990 1,430 1,430 1,430
    Širina mm 940 940 940 940
    Dubina mm 320 320 320 320
  Pakirana jedinica Visina mm 1,170 1,610 1,610 1,610
    Širina mm 1,015 1,015 1,015 1,015
    Dubina mm 422 422 422 422
Weight Jedinica kg 69.0 95.0 95.0 95.0
  Pakirana jedinica kg 78.0 104.0 104.0 104.0
Izmjenjivač topline Lamela Type   WF lamela WF lamela WF lamela WF lamela
    Tretiranje   Antikorozivna zaštita (PE) Antikorozivna zaštita (PE) Antikorozivna zaštita (PE) Antikorozivna zaštita (PE)
Ventilator Tip   Propeler ventilatora Propeler ventilatora Propeler ventilatora Propeler ventilatora
  Smjer ispuhivanja   Horizontalno Horizontalno Horizontalno Horizontalno
  Količina   1 2 2 2
  Količina zraka Hlađenje Nom. m³/min 59 70 70 84
      Rated m³/h 3,540 4,200 4,200 5,040
    Grijanje Nom. m³/min 49 62 62 62
      Rated m³/h 2,940 3,720 3,720 3,720
Motor ventilatora Količina   1 2 2 2
  Model   Istosmjerni motor bez četkica_ Istosmjerni motor bez četkica_ Istosmjerni motor bez četkica_ Istosmjerni motor bez četkica_
  Izlaz W 94 94 94 94
  Pogon   Direktni pogon Direktni pogon Direktni pogon Direktni pogon
Kompresor Količina_   1 1 1 1
  Type   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_
Raspon rada Hlađenje Ambijent: Min. °CDB -15.0 -15.0 -15.0 -15.0
      Maks. °CDB 50.0 50.0 50.0 50.0
  Grijanje Ambijent: Min. °CWB -20.0 -20.0 -20.0 -20.0
      Maks. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 64.0 66.0 67.0 69.0
  Grijanje dBA 64.0 66.0 67.0 69.0
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA 48 50 51 52
  Grijanje Nom. dBA 50 52 53 53
  Noćni tihi način rada Razina 1 dBA 43 45 45 45
Radna tvar Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Punjenje kg 2.9 4.0 4.0 4.0
  Punjenje TCO2Eq 6.05 8.35 8.35 8.35
  Regulacija   Ekspanzijski ventil (elektroničkog tipa) Ekspanzijski ventil (elektroničkog tipa) Ekspanzijski ventil (elektroničkog tipa) Ekspanzijski ventil (elektroničkog tipa)
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Krugovi Količina   1 1 1 1
Rashladno ulje Tip   Sintetičko (eter) ulje FVC50K Sintetičko (eter) ulje FVC50K Sintetičko (eter) ulje FVC50K Sintetičko (eter) ulje FVC50K
  Volumen punjenja l 0.90 1.35 1.35 1.35
Promjer cjevovoda Liquid Količina   1 1 1  
    Tip   Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica  
    OD mm 9,52 9,52 9,52  
  Plin Količina   1 1 1  
    Tip   Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica  
    OD mm 15.9 15.9 15.9  
  Odvod vode Količina   5 5 5  
    Tip   Rupa Rupa Rupa  
    OD mm 26 26 26  
  Duljina cjevovoda Maks. OU - IU m 5 (1) 5 (1) 5 (1)  
      OU - IU m 50 75 75  
    Sistem Equivalent m 70 90 90  
      Ne puni se m 30 30 30  
  Additional refrigerant charge kg/m Pogledajte priručnik za instalaciju Pogledajte priručnik za instalaciju Pogledajte priručnik za instalaciju  
  Razlika razine IU - OU Maks. m 30.0 30.0 30.0  
    IU - IU Maks. m 0.5 0.5 0.5  
  Toplinska izolacija   Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin  
Metoda odleđivanja Povratni ciklus Povratni ciklus Povratni ciklus Povratni ciklus
Upravljanje odleđivanjem Senzor za vanjsku temperaturu izmjenjivača topline Senzor za vanjsku temperaturu izmjenjivača topline Senzor za vanjsku temperaturu izmjenjivača topline Senzor za vanjsku temperaturu izmjenjivača topline
Capacity control Method   Inverterski kontrolirano Inverterski kontrolirano Inverterski kontrolirano Inverterski kontrolirano
Safety devices Stavka 01   Visokotlačni prekidač Visokotlačni prekidač Visokotlačni prekidač Visokotlačni prekidač
    02   Niskotlačni prekidač Niskotlačni prekidač Niskotlačni prekidač Niskotlačni prekidač
    03   Sklop za zaštitu od preopterećenja ventilatora Sklop za zaštitu od preopterećenja ventilatora Sklop za zaštitu od preopterećenja ventilatora Sklop za zaštitu od preopterećenja ventilatora
    04   Osigurač Osigurač Osigurač Osigurač
Standardna dodatna oprema Vezice 2 2 2 2
  Priručnik za instalaciju 1 1 1 1
Power supply Ime   V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Raspon napona Min. V 198 198 198 198
    Maks, V 264 264 264 264
Struja Zmax Popis   Udovoljava EN61000-3-11 Udovoljava EN61000-3-11 Udovoljava EN61000-3-11 Udovoljava EN61000-3-11
  Minimum Ssc value kVa Oprema je u skladu s EN/IEC 61000-3-12, Pogledajte napomenu 2, Pogledajte napomenu 3 Oprema je u skladu s EN/IEC 61000-3-12, Pogledajte napomenu 2, Pogledajte napomenu 3 Oprema je u skladu s EN/IEC 61000-3-12, Pogledajte napomenu 2, Pogledajte napomenu 3 Oprema je u skladu s EN/IEC 61000-3-12, Pogledajte napomenu 2, Pogledajte napomenu 3
Priključci ožičenja For power supply Remark   Pogledajte priručnik za instalaciju vanjske jedinice Pogledajte priručnik za instalaciju vanjske jedinice Pogledajte priručnik za instalaciju vanjske jedinice Pogledajte priručnik za instalaciju vanjske jedinice
  For connection with indoor Remark   Pogledajte priručnik za instalaciju vanjske jedinice Pogledajte priručnik za instalaciju vanjske jedinice Pogledajte priručnik za instalaciju vanjske jedinice Pogledajte priručnik za instalaciju vanjske jedinice
Power supply intake Samo vanjska jedinica Samo vanjska jedinica Samo vanjska jedinica Samo vanjska jedinica
Struja - 50 Hz Maksimalno opterećenje osigurača strujom (MFA) A 25 40 40 40
Napomene (1) - 3 s ponovnim punjenjem (1) - 3 s ponovnim punjenjem (1) - 3 s ponovnim punjenjem 3 s ponovnim punjenjem
  (2) - EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom većom od 16 A i ≤ 75 A po fazi (2) - EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom većom od 16 A i ≤ 75 A po fazi (2) - EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom većom od 16 A i ≤ 75 A po fazi EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom većom od 16 A i ≤ 75 A po fazi
  (3) - Ssc: kratkospojna struja (3) - Ssc: kratkospojna struja (3) - Ssc: kratkospojna struja Ssc: kratkospojna struja
  (4) - PED: sklop = kategorija l : isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC (4) - PED: sklop = kategorija l : isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC (4) - PED: sklop = kategorija l : isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC PED: sklop = kategorija l : isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC
  (5) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (5) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (5) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima Vidi električne podatke na posebnim nacrtima
  (6) - EN/IEC 61000-3- 11: Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za promjene napona, fluktuacije napona i titranje u javnim niskonaponskim sustavima za opremu s nazivnim strujama ≤ 75A (6) - EN/IEC 61000-3- 11: Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za promjene napona, fluktuacije napona i titranje u javnim niskonaponskim sustavima za opremu s nazivnim strujama ≤ 75A (6) - EN/IEC 61000-3- 11: Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za promjene napona, fluktuacije napona i titranje u javnim niskonaponskim sustavima za opremu s nazivnim strujama ≤ 75A EN/IEC 61000-3- 11: Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za promjene napona, fluktuacije napona i titranje u javnim niskonaponskim sustavima za opremu s nazivnim strujama ≤ 75A
Promjer cjevovoda Liquid Količina         1
    Tip         Konusna spojnica
    OD mm       9,52
  Plin Količina         1
    Tip         Konusna spojnica
    OD mm       15.9
  Odvod vode Količina         5
    Tip         Rupa
    OD mm       26
  Duljina cjevovoda Maks. OU - IU m       5 (1)
      OU - IU m       75
    Sistem Equivalent m       90 (0.000)
      Ne puni se m       30
  Additional refrigerant charge kg/m       Pogledajte priručnik za instalaciju
  Razlika razine IU - OU Maks. m       30.0
    IU - IU Maks. m       0.5
  Toplinska izolacija         Cijevi za tekućinu i plin