Tablica podataka za RZA-D

RZA200D7Y1B RZA250D7Y1B
Casing Boja   Slonovača bijelo Slonovača bijelo
  Material   Obojena galvanizirana čelična ploča Obojena galvanizirana čelična ploča
Dimenzije Jedinica Visina mm 870 870
    Širina mm 1,100 1,100
    Dubina mm 460 460
  Pakirana jedinica Visina mm 1,050 1,050
    Širina mm 1,205 1,205
    Dubina mm 569 569
Težina Jedinica kg 117 117
  Pakirana jedinica kg 127 127
Pakiranje Težina kg 10 10
Izmjenjivač topline Lamela Tip   WF lamela WF lamela
    Tretiranje   Antikorozivna zaštita (PE) Antikorozivna zaštita (PE)
Fan Type   Propeler Propeler
  Smjer ispuhivanja   Horizontalno Horizontalno
  Količina   1 1
  Količina zraka Hlađenje Nom. m³/min 101 119
    Grijanje Nom. m³/min 126 142
      Djelomično m³/min 52 (1) 52 (1)
Motor ventilatora Količina   1 1
  Model   Istosmjerni motor bez četkica_ Istosmjerni motor bez četkica_
  Izlaz W 600 600
  Pogon   Direktni pogon Direktni pogon
Kompresor Količina_   1 1
  Tip   Hermetički zabrtvljen spiralni kompresor Hermetički zabrtvljen spiralni kompresor
Raspon rada Hlađenje Ambijent: Min. °CDB -20 -20
      Maks. °CDB 46 46
  Grijanje Ambijent: Min. °CWB -20 -20
      Maks. °CWB 15 15
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 73 76
  Grijanje dBA 76 (1) 79 (1)
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nom. dBA 53 57
  Grijanje Nom. dBA 60 63
Radna tvar Tip   R-32 R-32
  Punjenje kg 5 5
  Punjenje TCO2Eq 3.38 3.38
  Regulacija   Ekspanzijski ventil (elektroničkog tipa) Ekspanzijski ventil (elektroničkog tipa)
  GWP   675 675
  Krugovi Količina   1 1
Rashladno ulje Type   FW68DE FW68DE
  Volumen punjenja l 3 3
Priključci cjevovoda Liquid Količina   1 1
    Tip   Spoj lemom Spoj lemom
    OD mm 9,52 9,52
  Plin Količina   1 1
    Tip   Spoj lemom Spoj lemom
    OD mm 22.2 22.2
  Drain Količina   8 8
    Tip   Rupa Rupa
    OD mm 26 26
  Duljina cjevovoda Maks. OU - IU m 5 5
      OU - IU m 100 100
    Sistem Ne puni se m 30 30
  Additional refrigerant charge kg/m Pogledajte priručnik za instalaciju Pogledajte priručnik za instalaciju
  Toplinska izolacija   Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin
Metoda odleđivanja Povratni ciklus Povratni ciklus
Upravljanje odleđivanjem Senzor za vanjsku temperaturu izmjenjivača topline Senzor za vanjsku temperaturu izmjenjivača topline
Regulacija učina Metoda   Inverterski kontrolirano Inverterski kontrolirano
PED Category   Kategorija II Kategorija II
  Najkritičniji dio Naziv   Akumulator Akumulator
    Ps*V bar 172.3 172.3
Sigurnosni uređaji Stavka 01   Visokotlačni prekidač Visokotlačni prekidač
    02   Niskotlačni prekidač Niskotlačni prekidač
    03   Zaštita od preopterećenja pogonskog motora ventilatora Zaštita od preopterećenja pogonskog motora ventilatora
    04   Relej za prejaku struju Relej za prejaku struju
    05   Zaštita invertera od preopterećenja Zaštita invertera od preopterećenja
    06   Osigurač matične ploče Osigurač matične ploče
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1
  Opće mjere sigurnosti 1 1
  Vezice 2 2
  Skinite oznaku fluoriranih stakleničkih plinova (F-gas) 1 1
  Spojne cijevi 6 6
Power supply Ime   Y1 Y1
  Faza   3~ 3~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 380-415 380-415
  Raspon napona Min. V 342 342
    Maks, V 457 457
Struja Zmax Popis   Nema zahtjeva Nema zahtjeva
  Minimum Ssc value kVa 2,169 2,169
Wiring connections For power supply Remark   Pogledajte priručnik za instalaciju vanjske jedinice Pogledajte priručnik za instalaciju vanjske jedinice
  For connection with indoor Remark   Pogledajte priručnik za instalaciju vanjske jedinice Pogledajte priručnik za instalaciju vanjske jedinice
Power supply intake See installation manual outdoor unit See installation manual outdoor unit
Struja - 50 Hz Maksimalno opterećenje osigurača strujom (MFA) A 20 20
Notes_Description 1 1