RXM20M2V1B RXM25M2V1B RXM35M2V1B RXM42MV1B RXM42M2V1B RXM50MV1B RXM50M2V1B RXM60M2V1B RXM71M2V1B
Kućište Colour   Slonovača bijelo Slonovača bijelo Slonovača bijelo Slonovača bijelo Slonovača bijelo Slonovača bijelo Slonovača bijelo Slonovača bijelo Slonovača bijelo
Dimenzije Jedinica Visina mm 550 550 550 735 735 735 735 735 734
    Širina mm 765 765 765 825 825 825 825 825 870
    Dubina mm 285 285 285 300 300 300 300 300 320
  Pakirana jedinica Visina mm 612 612 612 797 797 797 797 797 820
    Širina mm 906 906 906 992 992 992 992 992 1,050
    Dubina mm 402 402 402 437 437 437 437 437 480
Weight Jedinica kg 32 32 32 47 47 44 47 44 56
  Pakirana jedinica kg 34 34 34 48 50 48 50 48 60
Kompresor Model   1YC25GXD#C   1YC25GXD#C   2YC40JXD#C   2YC40JXD#C   2YC71DXD#C
  Količina ulja cm³         650   650   900
  Type   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_
  Izlaz W 800   800   1,300   1,300   2,400
  Vrsta ulja         FW68DA   FW68DA   FW68DA
Pakiranje Težina kg 2 2 2 1 3 4 3 4 4
Izmjenjivač topline Duljina mm 805 805 805 845 845 845 845 845 920
  Redovi Količina   2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Kretanje rebara mm 1.4 1.4 1.4 1.8 1.80 1.8 1.80 1.8 1.40
  Stupnjevi Količina   24 24 24 32 32 32 32 32 32
  Passes Quantity         5.8   5.8   2.2
  Tube type   7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD Hi-XA (8) Hi-XA (8) Hi-XA (8) Hi-XA (8) Hi-XA (8) 7Hi-XD
  Lamela Type   Saćasta lamela (PE) Saćasta lamela (PE) Saćasta lamela (PE) Prevučena lamela Saćasta lamela (PE) Saćasta lamela (PE) Saćasta lamela (PE) Saćasta lamela (PE) Saćasta lamela (PE)
Ventilator Tip   Propeler ventilatora Propeler ventilatora Propeler ventilatora Propeler ventilatora Propeler Propeler ventilatora Propeler Propeler ventilatora Propeler ventilatora
  Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 36.0 36.0 36.0 50.9   50.4   50.4  
      Visoko cfm 1,271 1,271 1,271 1,800   1,780   1,780  
      Nom. m³/min         50.4   50.4   49.0
      Nom. cfm         1,780   1,780   1,730
      Nizak m³/min           38.5   38.5  
      Nizak cfm           1,359   1,359  
    Grijanje Visoko m³/min 28.3 28.3 28.3 45.4   40.4   40.4  
      Visoko cfm 999 999 999 1,603   1,427   1,427  
      Nom. m³/min         40.4   40.4   46.2
      Nom. cfm         1,427   1,427   1,632
      Nizak m³/min           34.3   40.4  
      Nizak cfm           1,211   1,427  
Motor ventilatora Model   ARW34W8P50DA ARW34W8P50DA ARW34W8P50DA KFD-380-50-8D ARW7406DA ARW7406DA ARW7406DA ARW7406DA D90B-37
  Izlaz W 50 50 50 68 68 68 68 68 128
  Brzina Hlađenje Visoko o/min 920   920   780   780   880
      Nom. o/min         780   780   780
      Nizak o/min 800   800   690   690   700
    Grijanje Visoko o/min 860   860   730   730   740
      Nom. o/min         730   730   740
      Nizak o/min 400   400   730   730   680
Raspon rada Hlađenje Ambijent: Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 (1) -10 -10 (1) -10 -10 (1)
      Maks. °CDB 46 46 46 46 46 (1) 46 46 (1) 46 46 (1)
  Grijanje Ambijent: Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Min. °CDB         10 (1)   10 (1)   10 (1)
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18
      Maks. °CDB         24 (1)   24 (1)   24 (1)
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 59 59 61 63 62 63 62 63 66 (0.000)
  Grijanje dBA 59 59 61 63 62 62 62 63 67 (0.000)
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Visoko dBA 46 46 49 48   48   48  
    Nom. dBA         48   48   47
    Nizak dBA           44   44  
  Grijanje Visoko dBA 47 47 49 48   49   49  
    Nom. dBA         48   49   48
    Nizak dBA           45   45  
Radna tvar Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Punjenje kg 0.76 0.76 0.76 1.30 1.30 1.4 1.40 1.45 1.15
  Punjenje TCO2Eq 0.5 0.5 0.5 0.9 0.88 0.9 0.95 1.0 0.78
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675.0
Promjer cjevovoda Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6,4 6.35 6,4 6.35 6,4
  Plin OD mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.90
  Odvod vode OD mm 18 18 18 18 18 18 18 18 18
  Duljina cjevovoda Maks. OU - IU m 30 30 30 15 30 30 30 30 30.0
    Sistem Ne puni se m 10 10 10 10   10   10  
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)
  Razlika razine IU - OU Maks. m 20 20 20 12 20 20 20 20 20.0
  Toplinska izolacija   Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin   Cijevi za tekućinu i plin   Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin
Capacity control Method         Varijabilno (inverter)   Varijabilno (inverter)   Varijabilno (inverter)
Rashladno ulje Volumen punjenja l 0.375 0.375 0.375 0.650   0.650   0.650  
  Tip   FW68DA FW68DA FW68DA FW68DA   FW68DA   FW68DA  
Standardna dodatna oprema Drenažni priključak (samo modeli s dizalicom topline) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Naljepnica punjenja radne tvari 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Višejezična naljepnica fluoriniranih stakleničkih plinova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Power supply Ime   V1 V1 V1 V1   V1   V1  
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Struja Nazivna radna struja (RLA) Hlađenje A 1.95 2.47 4.23 4.97   6.48   7.72  
    Grijanje A 2.12 2.4 4.67 5.83   6.33   8.37  
  Struja pokretanja Hlađenje A 3.7 3.7 4.4 6.8   6.6   6.6  
    Grijanje A 3.7 3.7 4.4 6.8   6.6   6.6  
Priključci ožičenja For power supply Quantity         3   3   3
    Remark         Uključena žica za uzemljenje   Uključena žica za uzemljenje   Uključena žica za uzemljenje
  For connection with indoor Količina         4   4   4
    Remark         Uključena žica za uzemljenje   Uključena žica za uzemljenje   Uključena žica za uzemljenje
Struja - 50 Hz Maksimalno opterećenje osigurača strujom (MFA) A 10 10 10 10   15   15  
Napomene SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka Pogledajte odvojene nacrte za radno područje SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka Pogledajte odvojene nacrte za radno područje SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka Pogledajte odvojene nacrte za radno područje
  Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Vidi električne podatke na posebnim nacrtima Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Vidi električne podatke na posebnim nacrtima Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Vidi električne podatke na posebnim nacrtima
Motor ventilatora Brzina Hlađenje Visoko o/min   920   780   710   810  
      Nizak o/min   800   620   630   620  
    Grijanje Visoko o/min   860   730   730   730  
      Nizak o/min   400   730   620   730  
Kompresor Model     1YC25GXD#C   2YC40JXDC   2YC40GXD#A   2YC40JXDC  
  Type     Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_  
  Izlaz W   800   1,300   1,300   1,300.0  
Napomene         Sadrži fluorovodične stakleničke plinove   Sadrži fluorovodične stakleničke plinove   Sadrži fluorovodične stakleničke plinove
Standardna dodatna oprema Drenažni poklopac (1)                 6
  Drenažni poklopac (2)                 3