Tablica podataka za RXA-B

RXA42B2V1B RXA50B2V1B
Dimenzije Jedinica Visina mm 734 734
    Širina mm 870 870
    Dubina mm 373 373
Težina Jedinica kg 50 50
Kompresor Tip   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 62.0 62.0
  Grijanje dBA 62.0 62.0
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nom. dBA 48.0 48.0
  Grijanje Nom. dBA 48.0 48.0
Radna tvar Tip   R-32 R-32
  Punjenje kg 1.10 1.10
  Punjenje TCO2Eq 0.75 0.75
  GWP   675 675
Priključci cjevovoda Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)
  Razlika razine IU - OU Maks. m 20 20
Standardna dodatna oprema Drenažni čep 1 1
  Priručnik za instalaciju 1 1
  Naljepnica punjenja radne tvari 1 1
  Višejezična naljepnica fluoriniranih stakleničkih plinova 1 1
  Drenažni poklopac (1) 6 6
  Drenažni poklopac (2) 3 3
Power supply Faza   1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 220-240 220-240
Napomene (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje
  (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima
  (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove