Tablica podataka za RX-K

RX20K5V1B9 RX25K5V1B9 RX35K5V1B9 RX50K2V1B RX60K2V1B RX71K2V1B RX20K2V1B (Arhivirano) RX25K2V1B (Arhivirano) RX35K2V1B (Arhivirano)
Dimenzije Jedinica Visina mm 550 550 550 734 734 734 550 550 550
    Širina mm 658 658 658 870 870 870 658 658 658
    Dubina mm 275 275 275 373 373 373 275 275 275
Težina Jedinica kg 28 28 28 46.0 49.0 49.0 28 28 28
Kompresor Tip   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_
Raspon rada Hlađenje Ambijent: Min. °CDB -10 (1) -10 (1) -10 (1)       -10 (1) -10 (1) -10 (1)
      Maks. °CDB 46 46 46       46 46 46
  Grijanje Ambijent: Min. °CWB -15 -15 -15       -15 -15 -15
      Maks. °CWB 18 18 18       18 18 18
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 60 60 62 60 63 66 60 60 62
  Grijanje dBA 61 61 62 62 63 65 61 61 62
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 46 46 48       46 46 48
    Nom. dBA       47 49 52      
  Grijanje Visoko dBA 47 47 48       47 47 48
    Nom. dBA       48 49 52      
Radna tvar Tip   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Punjenje kg 0.74 0.74 1.0 1.13 1.45 1.45 0.74 0.74 1.0
  Punjenje TCO2Eq 1.5 1.5 2.1 2.36 3.03 3.03 1.5 1.5 2.1
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Priključci cjevovoda Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)
  Razlika razine IU - OU Maks. m 12 12 12 20.0 20.0 20.0 12 12 12
Standardna dodatna oprema Drenažni priključak (samo modeli s dizalicom topline) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Naljepnica punjenja radne tvari 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Višejezična naljepnica fluoriniranih stakleničkih plinova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Napomene Radno područje u kombinaciji sa FTX-J3: minimalno 10 °CDB ~ maksimalno 46 °CDB Radno područje u kombinaciji sa FTX-J3: minimalno 10 °CDB ~ maksimalno 46 °CDB Radno područje u kombinaciji sa FTX-J3: minimalno 10 °CDB ~ maksimalno 46 °CDB Pogledajte odvojene nacrte za radno područje Pogledajte odvojene nacrte za radno područje Pogledajte odvojene nacrte za radno područje Radno područje u kombinaciji sa FTX-J3: minimalno 10 °CDB ~ maksimalno 46 °CDB Radno područje u kombinaciji sa FTX-J3: minimalno 10 °CDB ~ maksimalno 46 °CDB Radno područje u kombinaciji sa FTX-J3: minimalno 10 °CDB ~ maksimalno 46 °CDB
  Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Vidi električne podatke na posebnim nacrtima Vidi električne podatke na posebnim nacrtima Vidi električne podatke na posebnim nacrtima Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove
Standardna dodatna oprema Drenažni poklopac       9 9 9      
Napomene       Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove