Tablica podataka za RHSX-D

RHSX04P50DA RHSX04P30DA RHSX08P50DA RHSX08P30DA
Casing Boja   Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011)
  Material   Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar
Dimenzije Jedinica Visina mm 1,896 1,891 1,896 1,891
    Širina mm 790 595 790 595
    Dubina mm 790 615 790 615
Težina Jedinica kg 93.0 73.0 93.0 73.0
PED Category   art. 3.3 art. 3.3 art. 3.3 art. 3.3
Radna tvar Tip   R-32 R-32 R-32 R-32
  Punjenje kg 1.50 1.50 1.50 1.50
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
Razina zvučne snage Nom. dBA 39 39 39 39
Raspon rada Grijanje Na strani vode Min. °C 18 18 18 18
      Maks. °C 65 65 65 65
  Hlađenje Ambijent: Min. °CDB 10 10 10 10
    Na strani vode Min. °C 5 5 5 5
      Maks. °C 22 22 22 22
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230
Električni grijač Napajanje Ime   3V / 9W 3V / 9W 3V / 9W 3V / 9W
    Faza   1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~
    Frekvencija Hz 50 50 50 50
Napomene Gubitak topline u skladu s EN12897 Gubitak topline u skladu s EN12897 Gubitak topline u skladu s EN12897 Gubitak topline u skladu s EN12897
  TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C
  TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C
  TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C
  Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača