RHSX04P50DA RHSX04P30DA RHSX08P50DA RHSX08P30DA
Outdoor unit RRGA04DAV3 RRGA04DAV3 RRGA06DAV3, RRGA08DAV3 RRGA06DAV3, RRGA08DAV3
Kućište Colour   Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011)
  Materijal   Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar
Dimenzije Jedinica Visina mm 1,896 1,891 1,896 1,891
    Širina mm 790 595 790 595
    Dubina mm 790 615 790 615
  Pakirana jedinica Visina mm 2,031 2,026 2,031 2,026
    Širina mm 800 800 800 800
    Dubina mm 800 800 800 800
Weight Jedinica kg 93.0 73.0 93.0 73.0
  Pakirana jedinica kg 103 83 103 83
Pakiranje Material   Plastična folija, Drvo(paleta), Naborana ploča Plastična folija, Drvo(paleta), Naborana ploča Plastična folija, Drvo(paleta), Naborana ploča Plastična folija, Drvo(paleta), Naborana ploča
  Težina kg 10 10 10 10
PED Category   art. 3.3 art. 3.3 art. 3.3 art. 3.3
  Najkritičniji dio Naziv   Pločasti izmjenjivač topline Pločasti izmjenjivač topline Pločasti izmjenjivač topline Pločasti izmjenjivač topline
Pumpa Type   Grundfos UPM3K 25-75 CHBL Grundfos UPM3K 25-75 CHBL Grundfos UPM3K 25-75 CHBL Grundfos UPM3K 25-75 CHBL
  Nr of speeds   PWM PWM PWM PWM
  IP razred   IP44 IP44 IP44 IP44
  Ulazna struja W 58 58 58 58
Izmjenjivač topline na vodenoj strani Tip   Pločasti izmjenjivač topline Pločasti izmjenjivač topline Pločasti izmjenjivač topline Pločasti izmjenjivač topline
  Model   ACH40-42AH-F ACH40-42AH-F ACH40-42AH-F ACH40-42AH-F
  Količina   1 1 1 1
  Pločice Količina   42 42 42 42
  Volumen vode l 1.01 1.01 1.01 1.01
  Izolacijski materijal   EPP EPP EPP EPP
Tank Volumen vode l 477 294 477 294
  Materijal   Polipropilen Polipropilen Polipropilen Polipropilen
  Maksimalna temperatura vode °C 85.0 (0.000) 85.0 (0.000) 85.0 (0.000) 85.0 (0.000)
  Izolacija Materijal   Poliuretanska pjena (PUR) bez PFC (fluorugljikovodika) Poliuretanska pjena (PUR) bez PFC (fluorugljikovodika) Poliuretanska pjena (PUR) bez PFC (fluorugljikovodika) Poliuretanska pjena (PUR) bez PFC (fluorugljikovodika)
    Gubici topline kWh/24 h 1.7 (1) 1.5 (1) 1.7 (1) 1.5 (1)
  Razred energetske učinkovitosti   B B B B
  Psbsol W/K 1.6 1.4 1.6 1.4
  Gubitak topline W 72 64 72 64
  Zapremina l 477 294 477 294
  Vbu (Solarno, BUH) l 464 290 464 290
Izmjenjivač topline Količina   2 2 2 2
  Punjenje Količina   1 1 1 1
    Tube material   Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404)
    Čeoni prostor 2 3 2 3
    Volumen unutarnjih zavojnica l 12 12 12 12
    Radni tlak šipka 3 3 3 3
    Prosječno određeni izlaz topline W/K 1,170 1,200 1,170 1,200
  Topla voda Prosječno određeni izlaz topline W/K 2,825 2,790 2,825 2,790
    Čeoni prostor 5.800 5.600 5.800 5.600
    Volumen unutarnjih zavojnica l 28.2 27.1 28.2 27.1
    Radni tlak šipka 6 6 6 6
    Količina   1 1 1 1
    Tube material   Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404) Stainless steel (1.4404)
Toplinska učinkovitost l l 318 (2), 494 (3), 564 (4), 276 (5) 153 (2), 252 (3), 321 (4) 318 (2), 494 (3), 564 (4), 276 (5) 153 (2), 252 (3), 321 (4)
  l l 364 (2), 540 (3), 612 (4), 328 (5) 184 (2), 282 (3), 352 (4) 364 (2), 540 (3), 612 (4), 328 (5) 184 (2), 282 (3), 352 (4)
Općenito Detalji o dobavljaču/proizvođaču Naziv ili trgovački znak   ROTEX ROTEX ROTEX ROTEX
    Name and address   ROTEX Heating Systems GmbH , Langwiesenstr. 10 ,74363 Güglingen ROTEX Heating Systems GmbH , Langwiesenstr. 10 ,74363 Güglingen ROTEX Heating Systems GmbH , Langwiesenstr. 10 ,74363 Güglingen ROTEX Heating Systems GmbH , Langwiesenstr. 10 ,74363 Güglingen
Vodeni krug Promjer priključaka cjevovoda cola G 1 (muški) G 1 (muški) G 1 (muški) G 1 (muški)
  Materijal za cijevi   Brass(CW617N) Brass(CW617N) Brass(CW617N) Brass(CW617N)
  Sigurnosni ventil šipka 3 3 3 3
  Manometar   Digitalni Digitalni Digitalni Digitalni
  Ispusni ventil / dovodni ventil   Da Da Da Da
  Zaporni ventil   Da Da Da Da
  Ventil za pročišćavanje zraka   Da Da Da Da
  Tlak Grijanje Maks. šipka 3 3 3 3
Krug s vodom - strana za grijanje prostora (glavna zona) Odzračni ventil   Da Da Da Da
  Ispusni ventil / dovodni ventil   Da Da Da Da
  manometar   Da Da Da Da
  Promjer spojnih cjevovoda cola G 1 (FEMALE) G 1 (FEMALE) G 1 (FEMALE) G 1 (FEMALE)
  Sigurnosni ventil šipka Da Da Da Da
  Zaporni ventil   Da Da Da Da
Vodeni krug - strana potrošne tople vode Materijal za cijevi   Brass(CW617N) Brass(CW617N) Brass(CW617N) Brass(CW617N)
  Promjer cjevovoda Cold water in / Hot water out cola G 1“ (muški) G 1“ (muški) G 1“ (muški) G 1“ (muški)
Radna tvar Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  Punjenje kg 1.50 1.50 1.50 1.50
  Krugovi Količina   1 1 1 1
  Regulacija   Elektronički ekspanzijski ventil, Inverter Elektronički ekspanzijski ventil, Inverter Elektronički ekspanzijski ventil, Inverter Elektronički ekspanzijski ventil, Inverter
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
Rashladni krug Promjer na strani plina mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Promjer na strani vode mm 6.35 6.35 6.35 6.35
Razina zvučne snage Nom. dBA 39 39 39 39
Raspon rada Grijanje Ambijent: Min. °CDB -25 -25 -25 -25
      Maks. °CDB 25 25 25 25
    Na strani vode Min. °C 18 18 18 18
      Maks. °C 65 65 65 65
  Unutarnja instalacija Ambijent Min. °CDB 5 5 5 5
      Maks. °CDB 40 40 40 40
  Hlađenje Ambijent: Min. °CDB 10 10 10 10
      Maks. °CDB 43 43 43 43
    Na strani vode Min. °C 5 5 5 5
      Maks. °C 22 22 22 22
  Topla voda Ambijent: Min. °CDB -25 -25 -25 -25
      Maks. °CDB 35 35 35 35
    Na strani vode Min. °C 25 25 25 25
      Maks. (električni grijač) °C 80 80 80 80
      Maks. °C 55 55 55 55
Upravljački sustavi Razred kontrole temperature   A++ A++ A++ A++
  Doprinos sezonskoj učinkovitosti grijanja prostora % 2.0 2.0 2.0 2.0
  Infracrveni daljinski upravljač   Broj Broj Broj Broj
  Žičani daljinski upravljač   RoConPlus RoConPlus RoConPlus RoConPlus
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230
  Raspon napona Min. % 10 10 10 10
    Maks. % 10 10 10 10
IP class IP   IP 40 IP 40 IP 40 IP 40
Utrošak električne energije Maks. W 62 62 62 62
  Stanje mirovanja W 11 11 11 11
Električni grijač Napajanje Ime   3V / 9W 3V / 9W 3V / 9W 3V / 9W
    Faza   1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~
    Frekvencija Hz 50 50 50 50
Napomene Gubitak topline u skladu s EN12897 Gubitak topline u skladu s EN12897 Gubitak topline u skladu s EN12897 Gubitak topline u skladu s EN12897
  TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C
  TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C
  TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C
  Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača