Tablica podataka za RDXYQ-TA

RDXYQ5TAV1B
PED Category   Izdvojeno iz opsega 2014/68/EU zbog članka 1.2 f
Dimenzije Jedinica Visina mm 397
    Širina mm 1,456
    Dubina mm 1,044
  Pakirana jedinica Visina mm 1,245
    Širina mm 1,604
    Dubina mm 470
  Cjevovod Visina mm 298
    Širina mm 1,196
Težina Jedinica kg 103
  Pakirana jedinica kg 123
Pakiranje Materijal   Karton_
  Težina kg 4.9
Pakiranje 2 Materijal   Drvo
  Težina kg 14.0
Casing Boja   Neobojano
  Material   Galvanizirani čelik
Izmjenjivač topline Tip   Zavojnica poprečnih lamela
Fan Količina   3
  Količina zraka Hlađenje Nom. m³/min 100
Motor ventilatora Količina   3
  Izlaz W 500
Razina zvučne snage Hlađenje Nom. dBA 81 (4)
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nom. dBA 54 (5)
Radna tvar Tip   R-410A
Rashladno ulje Type   Daphne FVC68D
Priključci cjevovoda Drain OD mm 32
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju i rukovanje 1
  Drenažno crijevo 1
  Vijci 1
  Vezice 1
  Traka za crijevo 1
Power supply Ime   V1
  Faza   1N~
  Frekvencija Hz 50
  Napon V 220-240
Raspon napona Min. % -10
  Maks. % 10
Struja Nazivna radna struja - 50 Hz Hlađenje A 4.6
Struja - 50 Hz Minimalna struja u krugu (MCA) A 7.0
  Maksimalno opterećenje osigurača strujom (MFA) A 10
  Ukupno opterećenje za dodatnu struju (TOCA) A 7.0
  Struja pod punim opterećenjem (FLA) Ukupno A 6.6
Wiring connections - 50Hz For power supply Količina   3G
Napomene Nazivni učini hlađenja se temelje na: unutarnjoj temperaturi: 27 °CDB, 19 °CWB, vanjskoj temperaturi: 35 °CDB, ekvivalentnom cjevovodu radne tvari: 5 m, razlici u visini: 0 m. Podaci za seriju standardne učinkovitosti
  Nazivni učini grijanja temelje se na: unutarnjoj temperaturi: 20 °CDB, vanjskoj temperaturi: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentnom cjevovodu radne tvari: 5 m, razlici u visini: 0 m. Podaci za seriju standardne učinkovitosti
  Stvaran broj jedinica ovisi o vrsti unutarnje jedinice (VRV DX unutarnja itd.) i ograničenju omjera priključka za sustav (; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.
  Razina zvučnog tlaka relativna je vrijednost, ona ovisi o udaljenosti i akustičkom okruženju. Više pojedinosti potražite na nacrtu za razinu zvuka. Nominalni protok zraka, ESP 60 Pa.
  Pogledajte izbor cjevovoda radne tvari ili instalacijski priručnik
  U skladu s normom EN/IEC 61000-3-12(*) možda će biti potrebno obratiti se operatoru distribucijske mreže kako bi se osiguralo da je oprema priključena samo na napajanje s Ssc ≥ minimalni Ssc
  Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom.
  Sadrži fluorovodične stakleničke plinove