Tablica podataka za RDXYQ-T

RDXYQ5T7V1B RDXYQ8T7V1B
Dimenzije Jedinica Visina mm 397 397
    Širina mm 1,456 1,456
    Dubina mm 1,044 1,044
  Cjevovod Visina mm 298 298
    Širina mm 1,196 1,196
Težina Jedinica kg 97 103
Razina zvučne snage Hlađenje Nom. dBA 77.0 (4) 81.0 (4)
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nom. dBA 47.0 (5) 54.0 (5)
Radna tvar Tip   R-410A R-410A
Priključci cjevovoda Drain OD mm 32 32
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju i rukovanje 1 1
  Drenažno crijevo 1 1
  Vijci 1 1
  Vezice 1 1
  Traka za crijevo 1 1
Power supply Ime   V1 V1
  Faza   1N~ 1N~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 220-240 220-240
Napomene (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m; razlika razine: 0 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m; razlika razine: 0 m
  (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 7,5 m; razlika razine: 0 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 7,5 m; razlika razine: 0 m
  (3) - Stvaran broj jedinica ovisi o vrsti unutarnje jedinice (VRV DX unutarnja itd.) i ograničenju omjera priključka za sustav (; 50% ≤ CR ≤ 130%). (3) - Stvaran broj jedinica ovisi o vrsti unutarnje jedinice (VRV DX unutarnja itd.) i ograničenju omjera priključka za sustav (; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  (4) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka. (4) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka.
  (5) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka. (5) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka.
  (6) - Pogledajte izbor cjevovoda radne tvari ili instalacijski priručnik (6) - Pogledajte izbor cjevovoda radne tvari ili instalacijski priručnik
  (7) - RLA je zasnovana na slijedećim uvjetima: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB (7) - RLA je zasnovana na slijedećim uvjetima: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB
  (8) - MSC je maksimalna struja pri početku rada kompresora. Ova jedinica koristi samo inverterske kompresore. Struja pokretanja uvijek je ≤ maks. radnoj struji. (8) - MSC je maksimalna struja pri početku rada kompresora. Ova jedinica koristi samo inverterske kompresore. Struja pokretanja uvijek je ≤ maks. radnoj struji.
  (9) - U skladu s normom EN/IEC 61000-3-12(*) možda će biti potrebno obratiti se operatoru distribucijske mreže kako bi se osiguralo da je oprema priključena samo na napajanje s Ssc ≥ minimalni Ssc (9) - U skladu s normom EN/IEC 61000-3-12(*) možda će biti potrebno obratiti se operatoru distribucijske mreže kako bi se osiguralo da je oprema priključena samo na napajanje s Ssc ≥ minimalni Ssc
  (10) - Za odabir točne veličine ožičenja mora se koristiti MCA. MCA se može smatrati kao maksimalna radna struja. (10) - Za odabir točne veličine ožičenja mora se koristiti MCA. MCA se može smatrati kao maksimalna radna struja.
  (11) - MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača greške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja). (11) - MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača greške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja).
  (12) - TOCA je ukupna vrijednost svakog OC kompleta. (12) - TOCA je ukupna vrijednost svakog OC kompleta.
  (13) - FLA znači nazivnu radnu struju ventilatora (13) - FLA znači nazivnu radnu struju ventilatora
  (14) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2% (14) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%
  (15) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona. (15) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.
  (16) - Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom. (16) - Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom.
  (17) - EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75 A po fazi (17) - EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75 A po fazi
  (18) - Ssc: kratkospojna struja (18) - Ssc: kratkospojna struja
  (19) - Za detaljni sadržaj standardne dodatne opreme pogledajte priručnik za ugradnju/uporabu (19) - Za detaljni sadržaj standardne dodatne opreme pogledajte priručnik za ugradnju/uporabu