Specifications Table for RDXYQ-T

RDXYQ5T7V1B RDXYQ8T7V1B
PED Category   Izdvojeno iz opsega 2014/68/EU zbog članka 1.2 f Izdvojeno iz opsega 2014/68/EU zbog članka 1.2 f
Dimenzije Jedinica Visina mm 397 397
    Širina mm 1,456 1,456
    Dubina mm 1,044 1,044
  Pakirana jedinica Visina mm 1,245 1,245
    Širina mm 1,604 1,604
    Dubina mm 470 470
  Cjevovod Visina mm 298 298
    Širina mm 1,196 1,196
Weight Jedinica kg 97 103
  Pakirana jedinica kg 117 123
Pakiranje Material   Karton_ Karton_
  Težina kg 4.9 4.9
Pakiranje 2 Materijal   Drvo Drvo
  Težina kg 14.0 14.0
Kućište Colour   Neobojano Neobojano
  Materijal   Galvanizirani čelik Galvanizirana čelična ploča
Izmjenjivač topline Tip   Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela
  Unutarnja strana   Air
  Outdoor side   air
  Protok zraka Hlađenje Nazivna m³/h   6,000 (0.000)
    Grijanje Nazivna m³/h   6,000 (0.000)
Ventilator Količina   2 3
  Količina zraka Hlađenje Nom. m³/min 55  
Motor ventilatora Količina   2 3
  Izlaz W 500 500
Razina zvučne snage Hlađenje Nom. dBA 76 (4) 81.0 (4)
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA 47 (5) 54.0 (5)
Radna tvar Type   R-410A R-410A
Rashladno ulje Tip   Sintetičko (eter) ulje Sintetičko (eter) ulje FVC68D
Promjer cjevovoda Odvod vode OD mm 32 32
Power supply Ime   V1 V1
  Faza   1N~ 1N~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 220-240 220-240
Raspon napona Min. % -10 -10
  Maks. % 10 10
Struja Nazivna radna struja - 50 Hz Hlađenje A 1.8 4.6 (7)
Struja - 50 Hz Struja pokretanja (MSC) - primjedba   Pogledajte napomenu 8
  Minimalna struja u krugu (MCA) A 4.6 7.0 (10)
  Maksimalno opterećenje osigurača strujom (MFA) A 10 10 (11)
  Ukupno opterećenje za dodatnu struju (TOCA) A 4.6 7.0 (12)
  Struja pod punim opterećenjem (FLA) Ukupno A 4.4 6.6 (13)
Priključci ožičenja - 50 Hz For power supply Količina   3G 3G
Napomene Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva : 5 m, razlika u visini: 0 m. Podaci za seriju standardne učinkovitosti. Nominalni protok zraka, ESP 30 Pa. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m; razlika razine: 0 m
  Nazivni učini grijanja temelje se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 20 °C DB, vanjska temperatura: 7 °C DB, 6 °C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika u visini: 0 m. Podaci za seriju standardne učinkovitosti. Nominalni protok zraka, ESP 30 Pa. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 7,5 m; razlika razine: 0 m
  Stvaran broj jedinica ovisi o vrsti unutarnje jedinice (VRV DX unutarnja itd.) i ograničenju omjera priključka za sustav (; 50% ≤ CR ≤ 130%). Stvaran broj jedinica ovisi o vrsti unutarnje jedinice (VRV DX unutarnja itd.) i ograničenju omjera priključka za sustav (; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka.
  Razina zvučnog tlaka relativna je vrijednost, ona ovisi o udaljenosti i akustičkom okruženju. Više pojedinosti potražite na nacrtu za razinu zvuka. Nominalni protok zraka, ESP 60 Pa. Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka.
  Pogledajte izbor cjevovoda radne tvari ili instalacijski priručnik Pogledajte izbor cjevovoda radne tvari ili instalacijski priručnik
  U skladu s normom EN/IEC 61000-3-12(*) možda će biti potrebno obratiti se operatoru distribucijske mreže kako bi se osiguralo da je oprema priključena samo na napajanje s Ssc ≥ minimalni Ssc RLA je zasnovana na slijedećim uvjetima: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB
  Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom. MSC je maksimalna struja pri početku rada kompresora. VRV IV koristi samo inverterske kompresore. Struja pokretanja uvijek je ≤ maks. radnoj struji.
  Sadrži fluorovodične stakleničke plinove U skladu s normom EN/IEC 61000-3-12(*) možda će biti potrebno obratiti se operatoru distribucijske mreže kako bi se osiguralo da je oprema priključena samo na napajanje s Ssc ≥ minimalni Ssc
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju i rukovanje   1
  Drenažno crijevo   1
  Vijci   1
  Vezice   1
  Traka za crijevo   1
Napomene   Za odabir točne veličine ožičenja mora se koristiti MCA. MCA se može smatrati kao maksimalna radna struja.
    MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača greške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja).
    TOCA je ukupna vrijednost svakog OC kompleta.
    FLA znači nazivnu radnu struju ventilatora
    Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%
    Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.
    Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom.
    EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75 A po fazi
    Ssc: kratkospojna struja
    Za detaljni sadržaj standardne dodatne opreme pogledajte priručnik za ugradnju/uporabu