Specifications Table for JEHSCU-CL3

JEHSCU0200CL3 JEHSCU0300CL3 JEHSCU0400CL3 JEHSCU0500CL3 JEHSCU0600CL3 JEHSCU0750CL3 JEHSCU0950CL3 EVI
Capacity control Method   Fiksirana Fiksirana Fiksirana Fiksirana Fiksirana Fiksirana Fiksirana
Rashladna tehnika Koeficijent degradacije za fiksne i jedinice s promjenjivim kapacitetima   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Godišnja potrošnja električne energije Q R-404A Te -35°C kWh/a     11,555 14,732 17,107 21,649 24,503
  R-407A Te -35°C kWh/a     10,212 12,364 15,026   20,958
  R-407F Te -35°C kWh/a     10,730 13,018     22,348
  Annual electricity consumption Q-=-R-448A Annual electricity consumption Q-=-R-448A-=-Te -35°C-=-kWh/a kWh/a     11,276   15,878 21,856 20,551
  Annual electricity consumption Q-=-R-449A Annual electricity consumption Q-=-R-449A-=-Te -35°C-=-kWh/a kWh/a     11,276   15,878 21,856 20,551
Sezonski omjer energetske učinkovitosti SEPR R-404A Te -35°C     1.88 1.79 1.80 1.82 1.79
  R-407A Te -35°C     1.67 1.67 1.64   1.76
  R-407F Te -35°C     1.65 1.64     1.63
  Seasonal energy performance ratio SEPR-=-R-448A Seasonal energy performance ratio SEPR-=-R-448A-=-Te -35°C     1.67   1.64 1.64 1.76
  Seasonal energy performance ratio SEPR-=-R-449A Seasonal energy performance ratio SEPR-=-R-449A-=-Te -35°C     1.67   1.64 1.64 1.76
Parametri pri punom opterećenju i temp. okoline 32 °C (točka A) R-404A Te -35°C Nazivni rashladni učin (PA) kW 1.42 1.98 2.91 3.53 4.13 5.29 5.90
      Nazivna ulazna snaga (DA) kW 1.46 1.81 2.38 3.10 3.90 3.88 4.35
      Nazivni COP (COPA)   0.97 1.09 1.22 1.14 1.06 1.36 1.36
  R-407A Te -35°C Nazivni rashladni učin (PA) kW     2.29 2.77 3.31   4.96
      Nazivna ulazna snaga (DA) kW     2.33 2.85 3.57   3.94
      Nazivni COP (COPA)     0.98 0.97 0.93   1.26
  R-407F Te -35°C Nazivni rashladni učin (PA) kW     2.38 2.87     4.88
      Nazivna ulazna snaga (DA) kW     2.51 3.08     4.51
      Nazivni COP (COPA)     0.95 0.93     1.08
  Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW   1.62 2.53   3.49 4.81 4.86
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW   1.67 2.48   4.19 4.08 3.93
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Rated COP (COPA)   0.97 1.02   0.83 1.18 1.24
  Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW   1.62 2.53   3.49 4.81 4.86
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW   1.67 2.48   4.19 4.08 3.93
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Rated COP (COPA)   0.97 1.02   0.83 1.18 1.24
Parametri pri djelomičnom opterećenju i temp. okoline 25°C (točka A) R-404A Te -35°C Deklarirani rashladni učin (PB) kW     3.170 3.860 4.560 5.740 6.030
      Deklarirana ulazna snaga (DB) kW     2.110 2.740 3.170 3.560 3.820
      Deklarirani COP (COPB)     1.50 1.41 1.44 1.61 1.58
  R-407A Te -35°C Deklarirani rashladni učin (PB) kW     2.460 3.010 3.580   5.060
      Deklarirana ulazna snaga (DB) kW     1.980 2.410 2.650   3.340
      Deklarirani COP (COPB)     1.24 1.25 1.35   1.51
  R-407F Te -35°C Deklarirani rashladni učin (PB) kW     2.580 3.150     5.120
      Deklarirana ulazna snaga (DB) kW     2.090 2.560     3.790
      Deklarirani COP (COPB)     1.23 1.23     1.35
  Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-448A Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-448A-=-Te -35°C Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared cooling capacity (PB)-=-kW kW     2.720   3.840 5.110 4.970
      Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared power input (DB)-=-kW kW     2.100   2.970 3.580 3.500
      Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COPB)     1.30   1.29 1.43 1.42
  Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-449A Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-449A-=-Te -35°C Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared cooling capacity (PB)-=-kW kW     2.720   3.840 5.110 4.970
      Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared power input (DB)-=-kW kW     2.100   2.970 3.580 3.500
      Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COPB)     1.30   1.29 1.43 1.42
Parametri pri djelomičnom opterećenju i temp. okoline 15°C (točka A) R-404A Te -35°C Deklarirani rashladni učin (PC) kW     3.550 4.330 5.130 6.220 6.130
      Deklarirana ulazna snaga (DC) kW     1.790 2.310 2.660 3.250 3.500
      Deklarirani COP (COPC)     1.98 1.87 1.93 1.91 1.75
  R-407A Te -35°C Deklarirani rashladni učin (PC) kW     2.690 3.300 3.890   5.130
      Deklarirana ulazna snaga (DC) kW     1.590 1.950 2.310   2.950
      Deklarirani COP (COPC)     1.69 1.69 1.68   1.74
  R-407F Te -35°C Deklarirani rashladni učin (PC) kW     2.830 3.460     5.320
      Deklarirana ulazna snaga (DC) kW     1.680 2.050     3.190
      Deklarirani COP (COPC)     1.68 1.69     1.67
  Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-448A Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-448A-=-Te -35°C Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared cooling capacity (PC)-=-kW kW     2.990   4.280 5.410 5.11
      Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared power input (DC)-=-kW kW     1.710   2.410 3.160 2.92
      Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COPC)     1.75   1.78 1.71 1.75
  Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-449A Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-449A-=-Te -35°C Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared cooling capacity (PC)-=-kW kW     2.990   4.280 5.410 5.11
      Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared power input (DC)-=-kW kW     1.710   2.410 3.160 2.92
      Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COPC)     1.75   1.78 1.71 1.75
Parametri pri djelomičnom opterećenju i temp. okoline 5 °C (točka A) R-404A Te -35°C Deklarirani rashladni učin (PD) kW     3.810 4.670 5.520 6.570 6.350
      Deklarirana ulazna snaga (DD) kW     1.610 2.040 2.430 3.030 2.930
      Deklarirani COP (COPD)     2.37 2.29 2.27 2.17 2.17
  R-407A Te -35°C Deklarirani rashladni učin (PD) kW     2.900 3.560 4.170   5.280
      Deklarirana ulazna snaga (DD) kW     1.290 1.580 1.990   2.480
      Deklarirani COP (COPD)     2.25 2.25 2.10   2.13
  R-407F Te -35°C Deklarirani rashladni učin (PD) kW     3.040 3.720     5.450
      Deklarirana ulazna snaga (DD) kW     1.370 1.690     2.760
      Deklarirani COP (COPD)     2.22 2.20     1.97
  Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-448A Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-448A-=-Te -35°C Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared cooling capacity (PD)-=-kW kW     3.210   4.560 5.630 5.220
      Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared power input (DD)-=-kW kW     1.500   2.210 2.900 2.400
      Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COPD)     2.14   2.06 1.94 2.18
  Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-449A Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-449A-=-Te -35°C Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared cooling capacity (PD)-=-kW kW     3.210   4.560 5.630 5.220
      Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared power input (DD)-=-kW kW     1.500   2.210 2.900 2.400
      Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COPD)     2.14   2.06 1.94 2.18
Parametri pri punom opterećenju i temp. okoline 25°C R-404A Te -35°C Rashladni učin (P2) kW 1.52 2.22          
      Ulazna snaga (D2) kW 1.31 1.59          
      Deklarirani COP (COP2)   1.16 1.40          
  Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Cooling capacity (P2)-=-kW kW   1.71          
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COP2)   1.16          
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Power input (D2)-=-kW kW   1.48          
  Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Cooling capacity (P2)-=-kW kW   1.71          
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COP2)   1.16          
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Power input (D2)-=-kW kW   1.48          
Parametri pri punom opterećenju i temp. okoline 43 °C R-404A Te -35°C Rashladni učin (P3) kW 1.17 1.59 2.49 2.99 3.33 4.46 5.72
      Ulazna snaga (D3) kW 1.94 2.28 2.91 3.78 5.20 4.57 5.40
      Deklarirani COP (COP3)   0.60 0.70 0.86 0.79 0.64 0.98 1.06
  R-407A Te -35°C Rashladni učin (P3) kW     2.01 2.40 2.88    
      Ulazna snaga (D3) kW     2.98 3.64 4.48    
      Deklarirani COP (COP3)     0.67 0.66 0.64    
  R-407F Te -35°C Rashladni učin (P3) kW     2.04        
      Ulazna snaga (D3) kW     3.30        
      Deklarirani COP (COP3)     0.62        
  Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW   1.43 2.23   2.82 4.26  
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COP3)   0.68 0.68   0.46 0.81  
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Power input (D3)-=-kW kW   2.11 3.29   6.15 5.28  
  Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW   1.43 2.23   2.82 4.26  
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COP3)   0.68 0.68   0.46 0.81  
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Power input (D3)-=-kW kW   2.11 3.29   6.15 5.28  
Kućište Colour   Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo
Dimenzije Jedinica Visina mm 662 662 872 872 872 1,727 1,727
    Širina mm 1,101 1,101 1,353 1,353 1,353 1,348 1,348
    Dubina mm 444 444 575 575 575 605 605
Weight Jedinica kg 76 78 132 132 133 203 200
Kompresor Type   Klipni kompresor Klipni kompresor Klipni kompresor Klipni kompresor Klipni kompresor Klipni kompresor Klipni kompresor
  Model   ZF06K4E-TFD ZF09K4E-TFD ZF13K4E-TFD ZF15K4E-TFD ZF18K4E-TFD ZF25K5E-TFD ZF18KVE-TFD-EVI
  Ulje Volumen punjenja l 1.3 1.5 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
  Vrsta ulja   Poliestreno ulje (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC i 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Poliestreno ulje (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC i 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Poliestreno ulje (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC i 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Poliestreno ulje (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC i 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Poliestreno ulje (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC i 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Poliestreno ulje (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC i 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Poliestreno ulje (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC i 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF
  Obujam klipa m³/h 5.9 8.0 11.8 14.5 17.1 21.4 17.1
Ventilator Tip   Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni
  Količina zraka Hlađenje Fan-=-Air flow rate-=-Cooling-=-Nom-=-m³/h m³/h 2,700 2,700 4,250 4,250 4,250 5,750 5,870
Prijamnik Zapremina l 4.5 4.5 7.6 7.6 7.6 13.6 13.6
Raspon rada Temperatura okoline Min. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
    Maksimalno °CDB 43 43 43 43 43 43 43
Radna tvar Type   R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A
  Tip 2     R-407A R-407A R-407A   R-407A
  Tip 3   R-449A R-407F R-407F   R-449A R-407F
  Tip 4     R-448A   R-449A   R-448A
  Tip 5     R-449A       R-449A
  Refrigerant-=-Type 6   Do not use            
  GWP   3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922
  GWP vrsta 2     2,107 2,107 2,107 1,387 2,107
  GWP vrsta 3   1,397 1,825 1,825   1,397 1,825
  GWP vrsta 4     1,387   1,397   1,387
  GWP vrsta 5     1,397       1,397
Promjer cjevovoda Liquid line connection cola 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
  Suction line connection cola 3/4" 3/4" 7/8" 7/8" 7/8" 1 1/8" 7/8"
Razina zvučnog tlaka Nom. dBA 32 (2) 33 (2) 37 (2) 39 (2) 41 (2) 41 (2) 37 (2)
Općenito Detalji o dobavljaču/proizvođaču Name and address   Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia.
Power supply Faza   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 400 400 400 400 400 400 400
Struja Maksimalno opterećenje osigurača strujom (MFA) A 10 10 10 16 16 16 16
Jedinica Nazivna radna struja (RLA) R-404A Cooling A 3.3 4.4 5.8 7.6 8.5 9.2 8.50
Napomene (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - Pogledajte uvjet: Vanjska okolna temperatura = 32°C, temperatura isparavanja = -10°C i 10K pregrijavanje (primjena kod srednjih temperatura)
  (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke.
  (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima