Specifications Table for JEHCCU-CM3

JEHCCU0140CM3
Capacity control Method   Fiksirana
Rashladna tehnika Koeficijent degradacije za fiksne i jedinice s promjenjivim kapacitetima   0.25
Parametri pri punom opterećenju i temp. okoline 32 °C (točka A) R-404A Te -10°C Nazivni rashladni učin (PA) kW 2.46
      Nazivna ulazna snaga (DA) kW 1.24
      Nazivni COP (COPA)   1.99
  R-407A Te -10°C Nazivni rashladni učin (PA) kW 1.92
      Nazivna ulazna snaga (DA) kW 1.16
      Nazivni COP (COPA)   1.66
  R-407F Te -10°C Nazivni rashladni učin (PA) kW 2.08
      Nazivna ulazna snaga (DA) kW 1.12
      Nazivni COP (COPA)   1.85
  Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW 2.15
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW 1.08
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Rated COP (COPA)   2.00
  Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW 2.15
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW 1.08
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Rated COP (COPA)   2.00
  Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-452A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-452A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW 2.20
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW 1.20
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Rated COP (COPA)   1.83
Parametri pri punom opterećenju i temp. okoline 25°C R-404A Te -10°C Rashladni učin (P2) kW 2.64
      Ulazna snaga (D2) kW 1.19
      Deklarirani COP (COP2)   2.22
  R-407A Te -10°C Rashladni učin (P2) kW 1.95
      Ulazna snaga (D2) kW 1.10
      Deklarirani COP (COP2)   1.78
  R-407F Te -10°C Rashladni učin (P2) kW 2.16
      Ulazna snaga (D2) kW 1.02
      Deklarirani COP (COP2)   2.11
  Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P2)-=-kW kW 2.37
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP2)   2.32
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Power input (D2)-=-kW kW 1.02
  Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P2)-=-kW kW 2.37
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP2)   2.32
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Power input (D2)-=-kW kW 1.02
  Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-452A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-452A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P2)-=-kW kW 2.42
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP2)   2.09
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Power input (D2)-=-kW kW 1.16
Parametri pri punom opterećenju i temp. okoline 43 °C R-404A Te -10°C Rashladni učin (P3) kW 1.96
      Ulazna snaga (D3) kW 1.32
      Deklarirani COP (COP3)   1.48
  R-407A Te -10°C Rashladni učin (P3) kW 1.78
      Ulazna snaga (D3) kW 1.21
      Deklarirani COP (COP3)   1.47
  R-407F Te -10°C Rashladni učin (P3) kW 1.84
      Ulazna snaga (D3) kW 1.23
      Deklarirani COP (COP3)   1.49
  Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW 1.77
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP3)   1.53
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Power input (D3)-=-kW kW 1.16
  Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW 1.77
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP3)   1.53
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Power input (D3)-=-kW kW 1.16
  Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-452A Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-452A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW 1.81
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP3)   1.44
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Power input (D3)-=-kW kW 1.26
Kućište Colour   Svjetlo sivo
Dimenzije Jedinica Visina mm 662
    Širina mm 1,101
    Dubina mm 444
Weight Jedinica kg 67
Kompresor Type   Klipni kompresor
  Model   TAJ4517Z
  Ulje Volumen punjenja l 0.887
  Vrsta ulja   Uniqema Emkarate RL32CF
  Obujam klipa m³/h 4.52
Ventilator Tip   Aksijalni
  Količina zraka Hlađenje Fan-=-Air flow rate-=-Cooling-=-Nom-=-m³/h m³/h 2,700
Prijamnik Zapremina l 4.5
Raspon rada Temperatura okoline Min. °CDB -20
    Maksimalno °CDB 43
Radna tvar Type   R-404A
  Tip 2   R-407A
  Tip 3   R-407F
  Tip 4   R-448A
  Tip 5   R-449A
  Refrigerant-=-Type 6   R452A
  GWP   3,922
  GWP vrsta 2   2,107
  GWP vrsta 3   1,825
  GWP vrsta 4   1,387
  GWP vrsta 5   1,397
  Refrigerant-=-GWP Type 6   1,397
  Refrigerant-=-GWP Type 7   2,140.0
Promjer cjevovoda Liquid line connection cola 3/8"
  Suction line connection cola 5/8
Razina zvučnog tlaka Nom. dBA 34 (2)
Općenito Detalji o dobavljaču/proizvođaču Name and address   Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia.
Power supply Faza   3~
  Frekvencija Hz 50
  Napon V 400
Struja Blokada rotora A 18
  Maksimalno opterećenje osigurača strujom (MFA) A 10
Jedinica Nazivna radna struja (RLA) R-404A Cooling A 2.9
Napomene (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C
  (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke.
  (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima