JEHCCU0040CM1 JEHCCU0063CM1 JEHCCU0095CM1 JEHCCU0051CM1 JEHCCU0050CM1 JEHCCU0077CM1 JEHCCU0067CM1 JEHCCU0100CM1 JEHCCU0113CM1 JEHCCU0140CM1
Capacity control Method   Fiksirana Fiksirana Fiksirana Fiksirana Fiksirana Fiksirana Fiksirana Fiksirana Fiksirana Fiksirana
Rashladna tehnika Koeficijent degradacije za fiksne i jedinice s promjenjivim kapacitetima   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Parametri pri punom opterećenju i temp. okoline 32 °C (točka A) R-134a Te -10°C Nazivni rashladni učin (PA) kW 0.59 1.06 1.60 0.89   1.29        
      Nazivna ulazna snaga (DA) kW 0.39 0.60 0.86 0.50   0.70        
      Nazivni COP (COPA)   1.50 1.77 1.86 1.77   1.85        
  R-404A Te -10°C Nazivni rashladni učin (PA) kW         1.01   1.33 1.59 1.93 2.42
      Nazivna ulazna snaga (DA) kW         0.59   0.72 0.89 1.06 1.18
      Nazivni COP (COPA)         1.72   1.84 1.79 1.82 2.06
  R-407A Te -10°C Nazivni rashladni učin (PA) kW         0.80   1.07 1.33 1.66 1.92
      Nazivna ulazna snaga (DA) kW         0.50   0.66 0.80 0.94 1.11
      Nazivni COP (COPA)         1.59   1.62 1.66 1.78 1.74
  R-407F Te -10°C Nazivni rashladni učin (PA) kW         0.86   1.15 1.41 1.74 2.08
      Nazivna ulazna snaga (DA) kW         0.49   0.65 0.79 0.94 1.07
      Nazivni COP (COPA)         1.77   1.76 1.77 1.85 1.93
  Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW         0.87   1.12 1.35 1.64 2.15
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW         0.53   0.68 0.82 0.96 1.03
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Rated COP (COPA)         1.66   1.64 1.64 1.71 2.09
  Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW         0.87   1.12 1.35 1.64 2.15
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW         0.53   0.68 0.82 0.96 1.03
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Rated COP (COPA)         1.66   1.64 1.64 1.71 2.09
  Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-452A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-452A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW         0.95   1.23 1.48 1.79 2.20
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW         0.57   0.74 0.88 1.03 1.15
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Rated COP (COPA)         1.67   1.67 1.68 1.73 1.92
Parametri pri punom opterećenju i temp. okoline 25°C R-134a Te -10°C Rashladni učin (P2) kW 0.62 1.18 1.79 0.97   1.44        
      Ulazna snaga (D2) kW 0.34 0.58 0.78 0.48   0.65        
      Deklarirani COP (COP2)   1.84 2.05 2.30 2.01   2.22        
  R-404A Te -10°C Rashladni učin (P2) kW         1.14   1.52 1.81 2.22 2.63
      Ulazna snaga (D2) kW         0.51   0.68 0.84 0.99 1.13
      Deklarirani COP (COP2)         2.21   2.23 2.15 2.24 2.32
  R-407A Te -10°C Rashladni učin (P2) kW         0.82   1.09 1.35 1.73 1.94
      Ulazna snaga (D2) kW         0.48   0.65 0.78 0.91 1.04
      Deklarirani COP (COP2)         1.69   1.69 1.74 1.90 1.87
  R-407F Te -10°C Rashladni učin (P2) kW         0.89   1.20 1.47 1.85 2.15
      Ulazna snaga (D2) kW         0.46   0.62 0.75 0.89 0.97
      Deklarirani COP (COP2)         1.93   1.94 1.95 2.07 2.22
  Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P2)-=-kW kW         0.95   1.24 1.49   2.36
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP2)         1.91   1.90 1.89   2.42
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Power input (D2)-=-kW kW         0.50   0.65 0.79   0.98
  Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P2)-=-kW kW         0.95   1.24 1.49 1.80 2.36
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP2)         1.91   1.90 1.89 1.95 2.42
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Power input (D2)-=-kW kW         0.50   0.65 0.79 0.93 0.98
  Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-452A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-452A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P2)-=-kW kW         1.03   1.36 1.63 1.98 2.41
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP2)         1.90   1.90 1.90 1.98 2.18
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Power input (D2)-=-kW kW         0.54   0.71 0.86 1.00 1.10
Parametri pri punom opterećenju i temp. okoline 43 °C R-134a Te -10°C Rashladni učin (P3) kW 0.51 0.86 1.34 0.75   1.06        
      Ulazna snaga (D3) kW 0.36 0.62 0.89 0.53   0.71        
      Deklarirani COP (COP3)   1.42 1.40 1.50 1.40   1.49        
  R-404A Te -10°C Rashladni učin (P3) kW         0.83   1.07 1.32 1.53 1.96
      Ulazna snaga (D3) kW         0.63   0.75 0.92 1.07 1.26
      Deklarirani COP (COP3)         1.33   1.42 1.44 1.43 1.56
  R-407A Te -10°C Rashladni učin (P3) kW         0.75         1.79
      Ulazna snaga (D3) kW         0.53         1.15
      Deklarirani COP (COP3)         1.42         1.56
  R-407F Te -10°C Rashladni učin (P3) kW         0.79         1.85
      Ulazna snaga (D3) kW         0.54         1.17
      Deklarirani COP (COP3)         1.46         1.58
  Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW         0.73   0.91 1.10 1.34 1.79
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP3)         1.27   1.26 1.25 1.33 1.62
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Power input (D3)-=-kW kW         0.58   0.73 0.88 1.01 1.11
  Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW         0.73   0.91 1.10 1.34 1.79
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP3)         1.27   1.26 1.25 1.33 1.62
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Power input (D3)-=-kW kW         0.58   0.73 0.88 1.01 1.11
  Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-452A Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-452A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW         0.80   1.01 1.23 1.46 1.83
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP3)         1.31   1.32 1.34 1.37 1.52
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Power input (D3)-=-kW kW         0.61   0.77 0.92 1.06 1.20
Kućište Colour   Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo
Dimenzije Jedinica Visina mm 607 607 607 607 607 607 607 607 607 662
    Širina mm 876 876 876 876 876 876 876 876 876 1,101
    Dubina mm 420 420 420 420 420 420 420 420 420 444
Weight Jedinica kg 49 56 57 57 49 58 56 57 58 67
Kompresor Type   Klipni kompresor Klipni kompresor Klipni kompresor Klipni kompresor Klipni kompresor Klipni kompresor Klipni kompresor Klipni kompresor Klipni kompresor Klipni kompresor
  Model   AE4440Y-FZ1A CAJ4476Y CAJ4511Y CAJ4461Y AE4460Z-FZ1C CAJ4492Y CAJ9480Z CAJ9510Z CAJ9513Z CAJ4517Z
  Ulje Volumen punjenja l 0.28 0.887 0.887 0.887 0.28 0.887 0.887 0.887 0.887 0.887
  Vrsta ulja   Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF
  Obujam klipa m³/h 1.8 3.79 5.69 3.18 1.8 4.51 2.64 3.18 4.21 4.52
Ventilator Tip   Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni
  Količina zraka Hlađenje Fan-=-Air flow rate-=-Cooling-=-Nom-=-m³/h m³/h 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 2,700
Prijamnik Zapremina l 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 4.5
Raspon rada Temperatura okoline Min. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
    Maksimalno °CDB 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Radna tvar Type   R-134a R-134a R-134a R-134a R-452A R-134a R-452A R-452A R-452A R-452A
  Tip 2         R-404A   R-404A R-404A R-404A R-404A
  Tip 3         R-407A   R-407A R-407A R-407A R-407A
  Tip 4         R-407F   R-407F R-407F R-407F R-407F
  Tip 5         R-448A   R-448A R-448A R-449A R-448A
  Refrigerant-=-Type 6         R-449A   R-449A R-449A   R-449A
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,430 2,141 1,430 2,141 2,141 2,141 2,141
  GWP vrsta 2         3,922   3,922 3,922 3,922 3,922
  GWP vrsta 3         2,107   2,107 2,107 2,107 2,107
  GWP vrsta 4         1,825   1,825 1,825 1,825 1,825
  GWP vrsta 5         1,387   1,387 1,387 1,397 1,387
  Refrigerant-=-GWP Type 6         1,397   1,397 1,397   1,397
Promjer cjevovoda Liquid line connection cola 1/4" 1/4" 3/8" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
  Suction line connection cola 3/8" 3/8" 1/2" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8
Razina zvučnog tlaka Nom. dBA 28 (2) 28 (2) 28 (2) 28 (2) 28 (2) 28 (2) 28 (2) 28 (2) 28 (2) 34 (2)
Općenito Detalji o dobavljaču/proizvođaču Name and address   Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia.
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Struja Blokada rotora A 13.2 24 30 19 19.4 28 22.6 30 33 39
Jedinica Nazivna radna struja (RLA) R-404A Cooling A         3.6   3.3 4.1 5.1 5.9
    R-134A Hlađenje A 2.4 4.5 4.0 3.5   5.1        
Struja - 50 Hz Maksimalno opterećenje osigurača strujom (MFA) A 10 10 10 10 10 10 10 10 12 16
Napomene (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C
  (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke.
  (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima