Tablica podataka za FWV-DAT

FWV01DATV3 FWV15DATV3 FWV15DATVS FWV25DATVS FWV02DATV3 FWV02DATVS FWV25DATV3 FWV03DATV3 FWV03DATVS FWV35DATV3 FWV35DATVS FWV04DATV3 FWV04DATVS FWV06DATV3 FWV06DATVS FWV08DATV3 FWV10DATV3
Rashladni učin (standardni uvjeti) Latentni učin 2 cijevi Visoki kW 0.34 (1) 0.44 (1) 0.54 (1) 0.51 (1) 0.54 (1) 0.72 (1) 0.54 (1) 0.82 (1) 1.06 (1) 0.76 (1) 0.77 (1) 1.18 (1) 1.06 (1) 0.98 (1) 1.13 (1) 1.80 (1) 2.06 (1)
  Osjetni učin 2 cijevi Brzina ventilatora 1 kW     0.88 (1) 1.02 (1)   0.92 (1)     1.08 (1)   1.41 (1)   1.76 (1)   1.92 (1)    
    Brzina ventilatora 2 kW     0.93 (1) 1.15 (1)   0.98 (1)     1.23 (1)   1.99 (1)   2.39 (1)   2.27 (1)    
    Brzina ventilatora 3 kW     1.10 (1) 1.53 (1)   1.20 (1)     1.66 (1)   2.69 (1)   3.05 (1)   2.85 (1)    
    Brzina ventilatora 4 kW     1.25 (1) 1.82 (1)   1.37 (1)     2.05 (1)   3.13 (1)   3.06 (1)   3.55 (1)    
    Brzina ventilatora 5 kW     1.37 (1) 2.16 (1)   1.63 (1)     2.32 (1)   3.30 (1)   3.81 (1)   3.81 (1)    
    Brzina ventilatora 6 kW     1.51 (1) 2.31 (1)   1.83 (1)     2.47 (1)   3.53 (1)   4.10 (1)   4.10 (1)    
    Niski kW 0.77 (1) 0.93 (1)     0.98 (1)   1.15 (1) 1.23 (1)   1.41 (1)   1.76 (1)   2.27 (1)   2.75 (1) 2.94 (1)
    Srednji kW 0.94 (1) 1.10 (1)     1.20 (1)   1.53 (1) 1.66 (1)   1.99 (1)   2.39 (1)   2.85 (1)   3.70 (1) 4.46 (1)
    Visoki kW 1.16 (1) 1.25 (1)     1.37 (1)   1.82 (1) 2.05 (1)   2.69 (1)   3.05 (1)   3.55 (1)   4.73 (1) 5.72 (1)
  Ukupni učin 2 cijevi Brzina ventilatora 1 kW     1.18 (1) 1.38 (1)   1.27 (1)     1.51 (1)   1.94 (1)   2.47 (1)   2.63 (1)    
    Brzina ventilatora 2 kW     1.24 (1) 1.57 (1)   1.34 (1)     1.73 (1)   2.58 (1)   3.21 (1)   2.95 (1)    
    Brzina ventilatora 3 kW     1.48 (1) 1.99 (1)   1.66 (1)     2.34 (1)   3.45 (1)   3.92 (1)   3.59 (1)    
    Brzina ventilatora 4 kW     1.69 (1) 2.36 (1)   1.91 (1)     2.87 (1)   3.88 (1)   4.23 (1)   4.41 (1)    
    Brzina ventilatora 5 kW     1.85 (1) 2.67 (1)   2.27 (1)     3.30 (1)   4.06 (1)   4.84 (1)   4.91 (1)    
    Brzina ventilatora 6 kW     2.05 (1) 2.82 (1)   2.55 (1)     3.53 (1)   4.30 (1)   5.16 (1)   5.23 (1)    
    Niski kW 1.02 (1) 1.24 (1)     1.34 (1)   1.57 (1) 1.73 (1)   1.94 (1)   2.47 (1)   2.95 (1)   3.88 (1) 4.00 (1)
    Srednji kW 1.21 (1) 1.48 (1)     1.66 (1)   1.99 (1) 2.34 (1)   2.58 (1)   3.21 (1)   3.59 (1)   5.14 (1) 6.07 (1)
    Visoki kW 1.50 (1) 1.69 (1)     1.91 (1)   2.36 (1) 2.87 (1)   3.45 (1)   4.23 (1)   4.41 (1)   6.53 (1) 7.78 (1)
Učin grijanja (standardni uvjeti) Učin 2 cijevi Brzina ventilatora 1 kW     1.36 (2) 1.55 (2)   1.41 (2)     1.69 (2)   2.39 (2)   2.47 (2)   3.03 (2)    
    Brzina ventilatora 2 kW     1.45 (2) 1.74 (2)   1.50 (2)     1.76 (2)   3.13 (2)   3.24 (2)   3.31 (2)    
    Brzina ventilatora 3 kW     1.72 (2) 2.26 (2)   1.81 (2)     2.37 (2)   4.05 (2)   3.96 (2)   4.08 (2)    
    Brzina ventilatora 4 kW     1.84 (2) 2.70 (2)   2.15 (2)     2.94 (2)   4.70 (2)   4.24 (2)   4.98 (2)    
    Brzina ventilatora 5 kW     2.16 (2) 3.04 (2)   2.30 (2)     3.67 (2)   4.92 (2)   5.41 (2)   5.70 (2)    
    Brzina ventilatora 6 kW     2.40 (2) 3.22 (2)   2.56 (2)     3.92 (2)   5.22 (2)   5.77 (2)   6.10 (2)    
    Niski kW 1.21 (2) 1.45 (2)     1.50 (2)   1.74 (2) 1.76 (2)   2.39 (2)   2.47 (2)   3.31 (2)   3.97 (2) 4.39 (2)
    Srednji kW 1.48 (2) 1.72 (2)     1.81 (2)   2.26 (2) 2.37 (2)   3.13 (2)   3.24 (2)   4.08 (2)   5.17 (2) 6.53 (2)
    Visoki kW 1.82 (2) 1.84 (2)     2.15 (2)   2.70 (2) 2.94 (2)   4.05 (2)   4.24 (2)   4.98 (2)   6.49 (2) 8.37 (2)
Ulazna snaga Brzina ventilatora 1 kW     0.02 0.02   0.02     0.02   0.04   0.04   0.04    
  Brzina ventilatora 2 kW     0.03 0.03   0.03     0.03   0.05   0.05   0.05    
  Brzina ventilatora 3 kW     0.04 0.04   0.04     0.04   0.07   0.06   0.07    
  Brzina ventilatora 4 kW     0.05 0.06   0.05     0.06   0.09   0.09   0.09    
  Brzina ventilatora 5 kW     0.06 0.07   0.06     0.07   0.10   0.10   0.10    
  Brzina ventilatora 6 kW     0.066 0.082   0.066     0.082   0.105   0.105   0.105    
  Niska kW 0.02 0.03     0.02   0.03 0.03   0.04   0.04   0.05   0.09 0.11
  Srednja kW 0.03 0.04     0.04   0.04 0.04   0.05   0.06   0.07   0.13 0.17
  Visoka kW 0.037 0.053     0.053   0.057 0.056   0.065   0.098   0.098   0.182 0.244
FCEER CLASS E E E E E E E D D E E D D D D E E
FCCOP CLASS E E E E E E E E E D D D D D D E E
Dimenzije Jedinica Visina mm 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564
    Širina mm 774 774 774 984 774 774 984 984 984 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,400 1,400
    Dubina mm 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 251 251
Weight Jedinica kg 19.7 19.7 19.7 25.5 20.6 20.6 25.5 26.7 26.7 31.0 31.0 30.4 30.4 32.3 32.3 41.4 41.6
Kućište Colour   Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010
  Materijal   Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim
Izmjenjivač topline Tip   Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela
  Redovi Količina   2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
  Lamela Type   Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij
  Tube material   Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar
  Volumen vode l 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Zračni filtar Type   Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža
Ventilator Tip   Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano
  Količina   1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Količina zraka Brzina ventilatora 1 m³/h     196 211   196     211   320   361   389    
    Brzina ventilatora 2 m³/h     211 241   211     241   450   497   470    
    Brzina ventilatora 3 m³/h     271 341   271     341   640   637   605    
    Brzina ventilatora 4 m³/h     344 442   344     442   798   706   785    
    Brzina ventilatora 5 m³/h     380 528   380     528   855   855   855    
    Brzina ventilatora 6 m³/h     450 579   450     579   938   938   938    
    Low m³/h 178 211     211   241 241   320   361   470   570 642
    Medium m³/h 233 271     271   341 341   450   497   605   771 1,022
    High m³/h 319 344     344   442 442   640   706   785   1,011 1,393
Insulation material Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije
Ukupna razina zvučne snage Brzina ventilatora 1 dBA     32 (4) 26 (4)   32 (4)     26 (4)   35 (4)   35 (4)   39 (4)    
  Brzina ventilatora 2 dBA     38 (4) 35 (4)   40 (4)     36 (4)   43 (4)   43 (4)   43 (4)    
  Brzina ventilatora 3 dBA     44 (4) 43 (4)   44 (4)     42 (4)   52 (4)   50 (4)   49 (4)    
  Brzina ventilatora 4 dBA     49 (4) 48 (4)   50 (4)     48 (4)   56 (4)   53 (4)   56 (4)    
  Brzina ventilatora 5 dBA     52 (4) 50 (4)   52 (4)     50 (4)   57 (4)   57 (4)   57 (4)    
  Brzina ventilatora 6 dBA     55 (4) 52 (4)   55 (4)     52 (4)   60 (4)   60 (4)   60 (4)    
  Niska dBA 37 (4) 38 (4)     40 (4)   35 (4) 36 (4)   35 (4)   35 (4)   43 (4)   47 (4) 49 (4)
  Srednja dBA 42 (4) 44 (4)     44 (4)   43 (4) 42 (4)   43 (4)   43 (4)   49 (4)   54 (4) 60 (4)
  Visoka dBA 47 (4) 49 (4)     50 (4)   48 (4) 48 (4)   52 (4)   53 (4)   56 (4)   61 (4) 67 (4)
Razina zvučnog tlaka Brzina ventilatora 1 dBA     27 (6) 21 (6)   27 (6)     21 (6)   30 (6)   30 (6)   34 (6)    
  Brzina ventilatora 2 dBA     33 (6) 30 (6)   35 (6)     29 (6)   38 (6)   38 (6)   38 (6)    
  Brzina ventilatora 3 dBA     39 (6) 38 (6)   39 (6)     37 (6)   47 (6)   45 (6)   44 (6)    
  Brzina ventilatora 4 dBA     44 (6) 43 (6)   45 (6)     43 (6)   51 (6)   48 (6)   51 (6)    
  Brzina ventilatora 5 dBA     47 (6) 45 (6)   47 (6)     45 (6)   52 (6)   52 (6)   52 (6)    
  Brzina ventilatora 6 dBA     50 (6) 47 (6)   50 (6)     47 (6)   55 (6)   55 (6)   55 (6)    
  Nizak dBA 32 (6) 33 (6)     35 (6)   30 (6) 31 (6)   30 (6)   30 (6)   38 (6)   42 (6) 44 (6)
  Srednji dBA 37 (6) 39 (6)     39 (6)   38 (6) 37 (6)   38 (6)   38 (6)   44 (6)   49 (6) 55 (6)
  Visoko dBA 42 (6) 44 (6)     45 (6)   43 (6) 43 (6)   47 (6)   48 (6)   51 (6)   56 (6) 62 (6)
Protok vode Hlađenje Brzina ventilatora 1 l/h     206 (1) 239 (1)   221 (1)     263 (1)   340 (1)   431 (1)   457 (1)    
    Brzina ventilatora 2 l/h     216 (1) 275 (1)   234 (1)     302 (1)   451 (1)   561 (1)   544 (1)    
    Brzina ventilatora 3 l/h     261 (1) 348 (1)   292 (1)     408 (1)   602 (1)   683 (1)   664 (1)    
    Brzina ventilatora 4 l/h     299 (1) 415 (1)   337 (1)     503 (1)   680 (1)   743 (1)   818 (1)    
    Brzina ventilatora 5 l/h     328 (1) 470 (1)   400 (1)     579 (1)   711 (1)   847 (1)   857 (1)    
    Brzina ventilatora 6 l/h     364 (1) 498 (1)   449 (1)     619 (1)   755 (1)   902 (1)   915 (1)    
    Niski l/h 179 (1) 216 (1)     234 (1)   275 (1) 302 (1)   340 (1)   431 (1)   515 (1)   682 (1) 706 (1)
    Srednji l/h 213 (1) 261 (1)     292 (1)   348 (1) 408 (1)   451 (1)   561 (1)   628 (1)   905 (1) 1,071 (1)
    Visoki l/h 264 (1) 299 (1)     337 (1)   415 (1) 503 (1)   602 (1)   743 (1)   774 (1)   1,152 (1) 1,376 (1)
  Grijanje Brzina ventilatora 1 l/h     236 (2) 270 (2)   246 (2)     293 (2)   415 (2)   430 (2)   526 (2)    
    Brzina ventilatora 2 l/h     252 (2) 302 (2)   260 (2)     332 (2)   545 (2)   563 (2)   575 (2)    
    Brzina ventilatora 3 l/h     300 (2) 393 (2)   315 (2)     449 (2)   704 (2)   688 (2)   709 (2)    
    Brzina ventilatora 4 l/h     320 (2) 469 (2)   373 (2)     556 (2)   818 (2)   736 (2)   866 (2)    
    Brzina ventilatora 5 l/h     376 (2) 529 (2)   399 (2)     637 (2)   855 (2)   941 (2)   992 (2)    
    Brzina ventilatora 6 l/h     418 (2) 561 (2)   445 (2)     683 (2)   907 (2)   1,003 (2)   1,061 (2)    
    Visoki l/h 317 (2) 320 (2)     373 (2)   469 (2) 506 (2)   704 (2)   736 (2)   866 (2)   1,129 (2) 1,455 (2)
    Niski l/h 211 (2) 252 (2)     260 (2)   302 (2) 301 (2)   415 (2)   430 (2)   575 (2)   690 (2) 764 (2)
    Srednji l/h 256 (2) 300 (2)     315 (2)   393 (2) 408 (2)   545 (2)   563 (2)   709 (2)   898 (2) 1,135 (2)
  Pad tlaka na vodenoj strani Hlađenje Brzina ventilatora 1 kPa     8 (1) 6 (1)   6 (1)     4 (1)   4 (1)   5 (1)   5 (1)    
      Brzina ventilatora 2 kPa     8 (1) 8 (1)   6 (1)     5 (1)   7 (1)   8 (1)   7 (1)    
      Brzina ventilatora 3 kPa     11 (1) 12 (1)   9 (1)     8 (1)   12 (1)   11 (1)   10 (1)    
      Brzina ventilatora 4 kPa     14 (1) 16 (1)   12 (1)     11 (1)   15 (1)   12 (1)   14 (1)    
      Brzina ventilatora 5 kPa     17 (1) 20 (1)   16 (1)     15 (1)   16 (1)   16 (1)   16 (1)    
      Brzina ventilatora 6 kPa     20 (1) 22 (1)   20 (1)     16 (1)   18 (1)   18 (1)   17 (1)    
      Niski kPa 7 (1) 8 (1)     7 (1)   8 (1) 6 (1)   4 (1)   5 (1)   7 (1)   5 (1) 6 (1)
      Srednji kPa 9 (1) 11 (1)     10 (1)   12 (1) 9 (1)   7 (1)   8 (1)   10 (1)   9 (1) 13 (1)
      Visoki kPa 13 (1) 14 (1)     13 (1)   16 (1) 13 (1)   12 (1)   12 (1)   14 (1)   12 (1) 20 (1)
    Grijanje Brzina ventilatora 1 kPa     8 (2) 6 (2)   6 (2)     4 (2)   5 (2)   4 (2)   6 (2)    
      Brzina ventilatora 2 kPa     9 (2) 8 (2)   6 (2)     5 (2)   8 (2)   6 (2)   7 (2)    
      Brzina ventilatora 3 kPa     12 (2) 12 (2)   9 (2)     8 (2)   13 (2)   9 (2)   10 (2)    
      Brzina ventilatora 4 kPa     14 (2) 17 (2)   12 (2)     11 (2)   17 (2)   13 (2)   14 (2)    
      Brzina ventilatora 5 kPa     18 (2) 21 (2)   13 (2)     14 (2)   19 (2)   16 (2)   17 (2)    
      Brzina ventilatora 6 kPa     21 (2) 23 (2)   16 (2)     16 (2)   21 (2)   17 (2)   19 (2)    
      Niski kPa 8 (2) 9 (2)     6 (2)   8 (2) 5 (2)   5 (2)   4 (2)   7 (2)   4 (2) 6 (2)
      Srednji kPa 11 (2) 12 (2)     9 (2)   12 (2) 8 (2)   8 (2)   6 (2)   10 (2)   7 (2) 12 (2)
      Visoki kPa 15 (2) 14 (2)     12 (2)   17 (2) 11 (2)   13 (2)   10 (2)   14 (2)   10 (2) 18 (2)
Dopuštena temperatura vode Hlađenje Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    Maks. °C 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
  Grijanje Min. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
    Maks. °C 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Promjer cjevovoda Odvod vode OD mm 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Spojni cjevovodi Primarna spirala cola 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4 " 3/4 "
  Dodana spirala cola               1/2"                  
Sadržaj vode Primarna spirala dm³ 0.46 0.46 0.46 0.71 0.70 0.70 0.71 1.06 1.06 0.95 0.95 1.42 1.42 1.43 1.43 2.15 2.15
Power supply Tip   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Ulazna struja Brzina ventilatora 1 A     0.08 0.11   0.08     0.11   0.19   0.19   0.19    
  Brzina ventilatora 2 A     0.11 0.14   0.11     0.14   0.29   0.29   0.29    
  Brzina ventilatora 3 A     0.14 0.20   0.14     0.20   0.40   0.40   0.40    
  Brzina ventilatora 4 A     0.20 0.27   0.20     0.27   0.40   0.40   0.40    
  Brzina ventilatora 5 A     0.25 0.31   0.25     0.31   0.42   0.42   0.42    
  Brzina ventilatora 6 A     0.29 0.36   0.29     0.36   0.47   0.47   0.47    
  Nizak A 0.09 0.11     0.11   0.14 0.14   0.19   0.19   0.19   0.39 0.54
  Srednji A 0.11 0.14     0.14   0.20 0.20   0.29   0.29   0.28   0.57 0.78
  Visoko A 0.16 0.20     0.20   0.27 0.27   0.40   0.40   0.39   0.80 1.07
Maksimalna apsorbirana struja A 0.170 0.240 0.300 0.400 0.240 0.300 0.250 0.250 0.400 0.440 0.460 0.440 0.460 0.440 0.460 0.800 1.120
Traženi presjek vodiča mm² 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Električni grijač Tip   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Faza   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
  Ulazna struja kW 1.0 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0
  Struja A 4.5 6.8 6.8 7.3 6.8 6.8 7.3 7.3 7.3 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 13.6 13.6
Napomene Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K.
  Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K.
  Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K.
  Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741
  SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka
  Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice.