FWL15DAFV3 FWL01DAFV3 FWL15DAFVS FWL25DAFVS FWL25DAFV3 FWL02DAFVS FWL02DAFV3 FWL35DAFV3 FWL03DAFV3 FWL35DAFVS FWL03DAFVS FWL04DAFVS FWL04DAFV3 FWL06DAFVS FWL06DAFV3 FWL08DAFV3 FWL10DAFV3
Rashladni učin (standardni uvjeti) Latentni učin 4 cijevi Visoki kW 0.42 (1) 0.32 (1) 0.00 (1) 0.51 (1) 0.53 (1) 0.38 (1) 0.33 (1) 0.75 (1) 0.80 (1) 0.77 (1) 1.06 (1) 1.06 (1) 1.17 (1) 1.13 (1) 1.19 (1) 1.79 (1) 2.03 (1)
  Osjetni učin 4 cijevi Brzina ventilatora 1 kW     0.84 (1) 1.03 (1)   0.92 (1)       1.40 (1) 1.08 (1) 1.74 (1)   1.92 (1)      
    Brzina ventilatora 2 kW     0.91 (1) 1.14 (1)   0.96 (1)       1.96 (1) 1.21 (1) 2.36 (1)   2.23 (1)      
    Brzina ventilatora 3 kW     1.07 (1) 1.50 (1)   1.18 (1)       2.61 (1) 1.62 (1) 2.98 (1)   2.81 (1)      
    Brzina ventilatora 4 kW     1.22 (1) 1.79 (1)   1.41 (1)       3.13 (1) 2.01 (1) 2.99 (1)   3.47 (1)      
    Brzina ventilatora 5 kW     1.21 (1) 2.16 (1)   1.65 (1)       3.30 (1) 2.32 (1) 3.81 (1)   3.81 (1)      
    Brzina ventilatora 6 kW     1.33 (1) 2.31 (1)   1.90 (1)       3.53 (1) 2.47 (1) 4.10 (1)   4.10 (1)      
    Niski kW 0.91 (1) 0.73 (1)     1.14 (1)   0.96 (1) 1.40 (1) 1.21 (1)       1.74 (1)   2.23 (1) 2.73 (1) 2.91 (1)
    Srednji kW 1.07 (1) 0.87 (1)     1.50 (1)   1.18 (1) 1.96 (1) 1.62 (1)       2.36 (1)   2.80 (1) 3.67 (1) 4.40 (1)
    Visoki kW 1.22 (1) 1.10 (1)     1.79 (1)   1.41 (1) 2.61 (1) 2.01 (1)       2.99 (1)   3.47 (1) 4.67 (1) 5.61 (1)
  Ukupni učin 4 cijevi Brzina ventilatora 1 kW     1.00 (1) 1.41 (1)   1.20 (1)       1.92 (1) 1.51 (1) 2.44 (1)   2.63 (1)      
    Brzina ventilatora 2 kW     1.22 (1) 1.55 (1)   1.24 (1)       2.55 (1) 1.70 (1) 3.17 (1)   3.06 (1)      
    Brzina ventilatora 3 kW     1.44 (1) 1.96 (1)   1.52 (1)       3.40 (1) 2.29 (1) 3.92 (1)   3.74 (1)      
    Brzina ventilatora 4 kW     1.64 (1) 2.32 (1)   1.74 (1)       3.88 (1) 2.81 (1) 4.16 (1)   4.57 (1)      
    Brzina ventilatora 5 kW     1.21 (1) 2.67 (1)   2.05 (1)       4.06 (1) 3.30 (1) 4.84 (1)   4.91 (1)      
    Brzina ventilatora 6 kW     1.33 (1) 2.82 (1)   2.28 (1)       4.30 (1) 3.53 (1) 5.16 (1)   5.23 (1)      
    Niski kW 1.22 (1) 0.97 (1)     1.55 (1)   1.24 (1) 1.92 (1) 1.70 (1)       2.44 (1)   3.06 (1) 3.84 (1) 3.96 (1)
    Srednji kW 1.44 (1) 1.11 (1)     1.96 (1)   1.52 (1) 2.54 (1) 2.29 (1)       3.17 (1)   3.74 (1) 5.10 (1) 5.99 (1)
    Visoki kW 1.64 (1) 1.42 (1)     2.32 (1)   1.74 (1) 3.36 (1) 2.81 (1)       4.16 (1)   4.57 (1) 6.46 (1) 7.64 (1)
Učin grijanja (standardni uvjeti) Učin 4 cijevi Brzina ventilatora 1 kW     1.36 (3) 1.66 (3)   1.33 (3)       2.82 (3) 1.77 (3) 2.73 (3)   3.23 (3)      
    Brzina ventilatora 2 kW     1.36 (3) 1.78 (3)   1.36 (3)       3.47 (3) 1.88 (3) 3.22 (3)   3.55 (3)      
    Brzina ventilatora 3 kW     1.56 (3) 2.18 (3)   1.56 (3)       4.20 (3) 2.31 (3) 3.82 (3)   4.07 (3)      
    Brzina ventilatora 4 kW     1.76 (3) 2.53 (3)   1.76 (3)       4.67 (3) 2.68 (3) 4.42 (3)   4.64 (3)      
    Brzina ventilatora 5 kW     1.86 (3) 2.93 (3)   1.86 (3)       4.83 (3) 2.93 (3) 4.83 (3)   4.83 (3)      
    Brzina ventilatora 6 kW     2.00 (3) 3.06 (3)   2.00 (3)       5.04 (3) 3.06 (3) 5.04 (3)   5.04 (3)      
    Niski kW 1.36 (3) 1.31 (3)     1.78 (3)   1.36 (3) 2.82 (3) 1.88 (3)       2.73 (3)   3.55 (3) 5.02 (3) 4.85 (3)
    Srednji kW 1.56 (3) 1.49 (3)     2.18 (3)   1.56 (3) 3.47 (3) 2.31 (3)       3.22 (3)   4.07 (3) 6.02 (3) 6.29 (3)
    Visoki kW 1.76 (3) 1.66 (3)     2.53 (3)   1.76 (3) 4.20 (3) 2.68 (3)       3.82 (3)   4.64 (3) 6.97 (3) 7.35 (3)
Ulazna snaga Brzina ventilatora 1 kW     0.02 0.02   0.02       0.04 0.02 0.04   0.04      
  Brzina ventilatora 2 kW     0.03 0.03   0.03       0.05 0.03 0.05   0.05      
  Brzina ventilatora 3 kW     0.04 0.04   0.04       0.07 0.04 0.07   0.07      
  Brzina ventilatora 4 kW     0.05 0.06   0.05       0.09 0.06 0.09   0.09      
  Brzina ventilatora 5 kW     0.06 0.07   0.06       0.10 0.07 0.10   0.10      
  Brzina ventilatora 6 kW     0.066 0.082   0.066       0.105 0.082 0.105   0.105      
  Niska kW 0.03 0.02     0.03   0.02 0.04 0.03       0.04   0.05 0.09 0.11
  Srednja kW 0.04 0.03     0.04   0.04 0.05 0.04       0.06   0.07 0.13 0.17
  Visoka kW 0.053 0.037     0.057   0.053 0.065 0.056       0.098   0.098 0.182 0.244
FCEER CLASS E E E E E E E E D E D D D D D E E
FCCOP CLASS E E E E E E E D E D E D D D D E E
Dimenzije Jedinica Visina mm 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564
    Širina mm 774 774 774 984 984 774 774 1,190 984 1,190 984 1,190 1,190 1,190 1,190 1,400 1,400
    Dubina mm 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 271 271
Weight Jedinica kg 20.6 20.6 20.6 26.5 26.5 21.2 21.2 32.5 27.5 32.5 27.5 33.5 33.5 33.6 33.6 43.1 43.1
Kućište Colour   Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010
  Materijal   Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim Plastika + lim
Izmjenjivač topline Tip   Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela
  Redovi Količina   2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
  Lamela Type   Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij Aluminij
  Tube material   Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar Bakar
  Volumen vode l 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Dodatni izmjenjivač topline Redovi Količina   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Volumen vode l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Zračni filtar Type   Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža Polipropilenska mreža
Ventilator Tip   Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano Centrifuglano
  Količina   1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Količina zraka Brzina ventilatora 1 m³/h     196 211   196       316 211 356   389      
    Brzina ventilatora 2 m³/h     205 238   205       444 237 490   460      
    Brzina ventilatora 3 m³/h     261 334   261       628 332 637   593      
    Brzina ventilatora 4 m³/h     330 432   327       798 431 690   763      
    Brzina ventilatora 5 m³/h     380 528   380       855 528 855   855      
    Brzina ventilatora 6 m³/h     450 579   450       938 579 938   938      
    Low m³/h 205 174     238   205 316 237       356   460 565 636
    Medium m³/h 261 225     334   261 444 332       490   593 765 1,007
    High m³/h 330 307     432   327 628 431       690   763 998 1,362
Insulation material Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije Zatvorene polietilenske ćelije
Ukupna razina zvučne snage Brzina ventilatora 1 dBA     32 (4) 26 (4)   32 (4)       36 (4) 26 (4) 39 (4)   39 (4)      
  Brzina ventilatora 2 dBA     40 (4) 34 (4)   38 (4)       45 (4) 33 (4) 46 (4)   48 (4)      
  Brzina ventilatora 3 dBA     44 (4) 43 (4)   44 (4)       53 (4) 41 (4) 50 (4)   53 (4)      
  Brzina ventilatora 4 dBA     49 (4) 48 (4)   50 (4)       56 (4) 47 (4) 56 (4)   58 (4)      
  Brzina ventilatora 5 dBA     52 (4) 50 (4)   52 (4)       57 (4) 50 (4) 57 (4)   57 (4)      
  Brzina ventilatora 6 dBA     55 (4) 52 (4)   55 (4)       60 (4) 52 (4) 60 (4)   60 (4)      
  Niska dBA 40 (4) 33 (4)     34 (4)   38 (4) 36 (4) 33 (4)       39 (4)   48 (4) 46 (4) 48 (4)
  Srednja dBA 44 (4) 39 (4)     43 (4)   44 (4) 45 (4) 41 (4)       46 (4)   53 (4) 54 (4) 58 (4)
  Visoka dBA 49 (4) 45 (4)     48 (4)   50 (4) 53 (4) 47 (4)       56 (4)   58 (4) 60 (4) 66 (4)
Razina zvučnog tlaka Brzina ventilatora 1 dBA     27 (6) 21 (6)   27 (6)       29 (6) 21 (6) 32 (6)   34 (6)      
  Brzina ventilatora 2 dBA     33 (6) 29 (6)   33 (6)       38 (6) 28 (6) 41 (6)   43 (6)      
  Brzina ventilatora 3 dBA     39 (6) 38 (6)   39 (6)       46 (6) 36 (6) 45 (6)   48 (6)      
  Brzina ventilatora 4 dBA     44 (6) 43 (6)   45 (6)       51 (6) 42 (6) 51 (6)   54 (6)      
  Brzina ventilatora 5 dBA     47 (6) 45 (6)   47 (6)       52 (6) 45 (6) 52 (6)   52 (6)      
  Brzina ventilatora 6 dBA     50 (6) 47 (6)   50 (6)       55 (6) 47 (6) 55 (6)   55 (6)      
  Nizak dBA 33 (6) 28 (6)     29 (6)   33 (6) 29 (6) 28 (6)       32 (6)   43 (6) 41 (6) 43 (6)
  Srednji dBA 39 (6) 34 (6)     38 (6)   39 (6) 38 (6) 36 (6)       41 (6)   48 (6) 49 (6) 53 (6)
  Visoko dBA 44 (6) 40 (6)     43 (6)   45 (6) 46 (6) 42 (6)       51 (6)   54 (6) 55 (6) 61 (6)
Protok vode Hlađenje Brzina ventilatora 1 l/h     174 (1) 245 (1)   209 (1)       336 (1) 263 (1) 425 (1)   457 (1)      
    Brzina ventilatora 2 l/h     212 (1) 272 (1)   216 (1)       447 (1) 297 (1) 554 (1)   535 (1)      
    Brzina ventilatora 3 l/h     254 (1) 343 (1)   267 (1)       594 (1) 400 (1) 683 (1)   654 (1)      
    Brzina ventilatora 4 l/h     291 (1) 409 (1)   307 (1)       680 (1) 493 (1) 730 (1)   802 (1)      
    Brzina ventilatora 5 l/h     218 (1) 470 (1)   361 (1)       711 (1) 579 (1) 847 (1)   857 (1)      
    Brzina ventilatora 6 l/h     241 (1) 498 (1)   403 (1)       755 (1) 619 (1) 902 (1)   915 (1)      
    Niski l/h 212 (1) 169 (1)     272 (1)   216 (1) 336 (1) 297 (1)       425 (1)   535 (1) 676 (1) 699 (1)
    Srednji l/h 254 (1) 196 (1)     343 (1)   267 (1) 447 (1) 400 (1)       554 (1)   654 (1) 898 (1) 1,058 (1)
    Visoki l/h 291 (1) 250 (1)     409 (1)   307 (1) 594 (1) 493 (1)       730 (1)   802 (1) 1,138 (1) 1,352 (1)
  Grijanje Brzina ventilatora 1 l/h     119 (3) 145 (3)   117 (3)       247 (3) 155 (3) 277 (3)   282 (3)      
    Brzina ventilatora 2 l/h     120 (3) 156 (3)   119 (3)       304 (3) 165 (3) 326 (3)   311 (3)      
    Brzina ventilatora 3 l/h     137 (3) 191 (3)   136 (3)       368 (3) 202 (3) 367 (3)   357 (3)      
    Brzina ventilatora 4 l/h     154 (3) 222 (3)   154 (3)       409 (3) 234 (3) 387 (3)   406 (3)      
    Brzina ventilatora 5 l/h     163 (3) 257 (3)   163 (3)       423 (3) 257 (3) 423 (3)   423 (3)      
    Brzina ventilatora 6 l/h     175 (3) 267 (3)   175 (3)       441 (3) 267 (3) 441 (3)   441 (3)      
    Visoki l/h 154 (3) 146 (3)     222 (3)   154 (3) 368 (3) 234 (3)       334 (3)   406 (3) 610 (3) 643 (3)
    Niski l/h 120 (3) 115 (3)     156 (3)   119 (3) 247 (3) 165 (3)       238 (3)   311 (3) 440 (3) 425 (3)
    Srednji l/h 137 (3) 130 (3)     191 (3)   136 (3) 304 (3) 202 (3)       281 (3)   357 (3) 527 (3) 551 (3)
  Pad tlaka na vodenoj strani Hlađenje Brzina ventilatora 1 kPa     6 (1) 6 (1)   7 (1)       4 (1) 4 (1) 5 (1)   5 (1)      
      Brzina ventilatora 2 kPa     8 (1) 8 (1)   7 (1)       7 (1) 5 (1) 7 (1)   7 (1)      
      Brzina ventilatora 3 kPa     11 (1) 12 (1)   10 (1)       12 (1) 8 (1) 11 (1)   10 (1)      
      Brzina ventilatora 4 kPa     14 (1) 16 (1)   13 (1)       15 (1) 11 (1) 12 (1)   14 (1)      
      Brzina ventilatora 5 kPa     8 (1) 20 (1)   17 (1)       16 (1) 15 (1) 16 (1)   16 (1)      
      Brzina ventilatora 6 kPa     10 (1) 22 (1)   21 (1)       18 (1) 16 (1) 17 (1)   17 (1)      
      Niski kPa 8 (1) 6 (1)     8 (1)   7 (1) 4 (1) 5 (1)       5 (1)   7 (1) 5 (1) 5 (1)
      Srednji kPa 11 (1) 8 (1)     12 (1)   10 (1) 7 (1) 8 (1)       7 (1)   10 (1) 8 (1) 10 (1)
      Visoki kPa 14 (1) 12 (1)     16 (1)   13 (1) 12 (1) 11 (1)       12 (1)   14 (1) 12 (1) 16 (1)
    Grijanje Brzina ventilatora 1 kPa     4 (3) 2 (3)   4 (3)       3 (3) 2 (3) 6 (3)   4 (3)      
      Brzina ventilatora 2 kPa     5 (3) 2 (3)   4 (3)       5 (3) 2 (3) 7 (3)   5 (3)      
      Brzina ventilatora 3 kPa     5 (3) 3 (3)   5 (3)       7 (3) 3 (3) 9 (3)   6 (3)      
      Brzina ventilatora 4 kPa     7 (3) 3 (3)   6 (3)       8 (3) 4 (3) 10 (3)   8 (3)      
      Brzina ventilatora 5 kPa     7 (3) 5 (3)   7 (3)       9 (3) 5 (3) 12 (3)   9 (3)      
      Brzina ventilatora 6 kPa     8 (3) 5 (3)   7 (3)       10 (3) 5 (3) 12 (3)   9 (3)      
      Niski kPa 4 (3) 3 (3)     2 (3)   4 (3) 8 (3) 2 (3)       8 (3)   5 (3) 14 (3) 14 (3)
      Srednji kPa 5 (3) 4 (3)     3 (3)   5 (3) 12 (3) 3 (3)       10 (3)   6 (3) 19 (3) 22 (3)
      Visoki kPa 7 (3) 4 (3)     3 (3)   6 (3) 16 (3) 4 (3)       14 (3)   8 (3) 24 (3) 29 (3)
Dopuštena temperatura vode Hlađenje Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    Maks. °C 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
  Grijanje Min. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
    Maks. °C 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Promjer cjevovoda Odvod vode OD mm 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Spojni cjevovodi Primarna spirala cola 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4 " 3/4 "
  Dodana spirala cola 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Sadržaj vode Primarna spirala dm³ 0.46 0.46 0.46 0.71 0.71 0.70 0.70 0.95 1.06 0.95 1.06 1.42 1.42 1.43 1.43 2.15 2.15
  Dodana spirala dm³ 0.18 0.18 0.18 0.29 0.29 0.18 0.18 0.40 0.29 0.40 0.29 0.40 0.40 0.40 0.40 0.53 0.53
Power supply Tip   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Ulazna struja Brzina ventilatora 1 A     0.08 0.11   0.08       0.19 0.11 0.19   0.19      
  Brzina ventilatora 2 A     0.11 0.14   0.11       0.29 0.14 0.29   0.29      
  Brzina ventilatora 3 A     0.14 0.20   0.14       0.40 0.20 0.40   0.40      
  Brzina ventilatora 4 A     0.20 0.27   0.20       0.40 0.27 0.40   0.40      
  Brzina ventilatora 5 A     0.25 0.31   0.25       0.42 0.31 0.42   0.42      
  Brzina ventilatora 6 A     0.29 0.36   0.29       0.47 0.36 0.47   0.47      
  Nizak A 0.11 0.09     0.14   0.11 0.19 0.14       0.19   0.19 0.39 0.54
  Srednji A 0.14 0.11     0.20   0.14 0.29 0.20       0.29   0.28 0.57 0.78
  Visoko A 0.20 0.16     0.27   0.20 0.40 0.27       0.40   0.39 0.80 1.07
Maksimalna apsorbirana struja A 0.240 0.170 0.300 0.400 0.250 0.300 0.240 0.440 0.250 0.460 0.400 0.460 0.440 0.460 0.440 0.800 1.120
Traženi presjek vodiča mm² 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Električni grijač Tip   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Faza   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
  Ulazna struja kW 1.5 1.0 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 2.0 1.6 2.0 1.6 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0
  Struja A 6.8 4.5 6.8 7.3 7.3 6.8 6.8 9.1 7.3 9.1 7.3 9.1 9.1 9.1 9.1 13.6 13.6
Napomene Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K.
  Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K.
  Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K.
  Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741 Razina jačine zvuka prema ISO3741
  SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka
  Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice.