Tablica podataka za FTX-KN

FTX25KNV1B FTX35KNV1B
Casing Boja   Bijelo Bijelo
Dimenzije Jedinica Visina mm 285 285
    Širina mm 770 770
    Dubina mm 225 225
  Pakirana jedinica Visina mm 305 305
    Širina mm 830 830
    Dubina mm 360 360
Težina Jedinica kg 8.5 9
  Pakirana jedinica kg 10.5 10.5
Pakiranje Težina kg 2 1.5
Izmjenjivač topline Duljina mm 610 610
  Redovi Količina   2 2
  Kretanje rebara mm 1.4 1.4
  Stupnjevi Količina   18 18
  Tube type   ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB
  Lamela Tip   ML lamela (Višestruka rešetka) ML lamela (Višestruka rešetka)
Izmjenjivač topline 2 Duljina mm   600
  Redovi Količina   1
  Kretanje rebara mm   1.4
  Stupnjevi Količina   4
Fan Type   Ventilator poprečnog protoka Ventilator poprečnog protoka
  Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 10.4 11.8
      Visoko cfm 367 399
      Medium m³/min 8.0 (0.000) 8.2 (0.000)
      Srednji cfm 283 279
      Nizak m³/min 6.1 6.3
      Nizak cfm 215 219
      Tihi način rada m³/min 4.8 4.9
      Tihi način rada cfm 170 170
    Grijanje Visoko m³/min 11.1 12.8
      Visoko cfm 392 427
      Medium m³/min 8.5 (0.000) 8.5 (0.000)
      Srednji cfm 300 304
      Nizak m³/min 6.7 6.9
      Nizak cfm 237 237
      Tihi način rada m³/min 6.1 6.4
      Tihi način rada cfm 215 226
      Nom. cfm 283 279
      Nom. m³/min 8.0 8.2
    Grijanje Nom. cfm 300 304
      Nom. m³/min 8.5 8.5
Motor ventilatora Model   MM6K11S20VA MM6K11S20VA
  Brzina Steps   5 + tiho + automatski. 5 + tiho + automatski.
    Hlađenje Visoko o/min 1,020 1,140
      Srednji o/min 820 840
      Nizak o/min 660 680
      Tihi način rada o/min 550 560
    Grijanje Visoko o/min 1,080 1,220
      Srednji o/min 860 900
      Nizak o/min 710 730
      Tihi način rada o/min 670 690
  Izlaz Nazivni W 22 22
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 55 (0.000) 55 (0.000)
  Grijanje dBA 55 (0.000) 56 (0.000)
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 40 43
    Medium dBA 33 (0.000) 34 (0.000)
    Nizak dBA 26 27
    Tihi način rada dBA 20 20
  Grijanje Visoko dBA 40 43
    Srednji dBA 34 35
    Nizak dBA 28 29
    Tihi način rada dBA 25 26
    Nom. dBA 33 34
  Grijanje Nom. dBA 34 35
Priključci cjevovoda Liquid OD mm 6.35 6.35
  Plin OD mm 9.5 9.5
  Drain   18 18
  Toplinska izolacija   Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin
Zračni filtar Type   Uklonjivo / perivo / otporno na plijesan Uklonjivo / perivo / otporno na plijesan
Upravljanje smjerom istrujavanja Desno, Lijevo, Horizontalno, Prema dolje Desno, Lijevo, Horizontalno, Prema dolje
Regulacija temperature Mikroračunalna kontrola Mikroračunalna kontrola
Control systems Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Potrošnja snage - 50 Hz Hlađenje Nom. kW 0.020 0.024
  Grijanje Nom. kW 0.023 0.029
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1
  Radni priručnik 1 1
  Infracrveno daljinsko upravljanje 1 1
  AA suhe baterije 2 2
  Držač daljinskog upravljača 1 1
  Montažna ploča 1 1
  Fotokatalitički filtar za pročišćavanje zraka iz titan-apatita 2 2
  Učvrsni vijak unutarnje jedinice 2 2
Power supply Ime   V1 V1
  Faza   1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 220-240 220-240
Struja Nazivna radna struja - 50 Hz Hlađenje A 0.20 0.20
    Grijanje A 0.22 0.24