Tablica podataka za FNA-A

FNA25A2VEB FNA35A2VEB FNA50A2VEB FNA60A2VEB
Casing Boja   Neobojano Neobojano Neobojano Neobojano
  Material   Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča
Dimenzije Jedinica Visina mm 620, 720 (2), 720 (1) 620, 720 (2), 720 (1) 620, 720 (2), 720 (1) 620, 720 (2), 720 (1)
    Širina mm 790 790 1,190 1,190
    Dubina mm 200 200 200 200
Težina Jedinica kg 23.0 23.0 30.0 30.0
Fan Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Nom. m³/min 8, 8.0 8, 8.0 14.8 14.8
      Nizak m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
    Grijanje Visoko m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Nom. m³/min 8, 8.0 8, 8.0 14.8 14.8
      Nizak m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
  Vanjski statički tlak Visoko Pa 48 48 49 49
    Nom. Pa 30 30 40 40
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 53 (0.000) 53 (0.000) 56 (0.000) 56 (0.000)
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 33 33 36 36
    Nom. dBA 31 31 33 33
    Nizak dBA 28 28 30 30
  Grijanje Visoko dBA 33 33 36 36
    Nom. dBA 31 31 33 33
    Nizak dBA 28 28 30 30
Priključci cjevovoda Liquid OD mm 6,35 6,35 6,35 6,35
  Plin OD mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Drain   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Power supply Ime   VE VE VE VE
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napon V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Napomene Zajedno s nogama za ugradnju Zajedno s nogama za ugradnju Zajedno s nogama za ugradnju Zajedno s nogama za ugradnju
  Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.