Tablica podataka za FHA-A / RXM-N

FHA50AVEB / RXM50N2V1B
Napomene Pogledajte odvojene nacrte za radno područje
Napomene Vidi električne podatke na posebnim nacrtima
Napomene Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.
Napomene Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.