Tablica podataka za FDXS-F9

FDXS50F2VEB9
Dimenzije Jedinica Visina mm 200
    Širina mm 1,150
    Dubina mm 620
Težina Jedinica kg 30.0
Fan Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 12.0
      Nizak m³/min 10.0
    Grijanje Visoko m³/min 16.0
      Nizak m³/min 13.5
  Vanjski statički tlak Nom. Pa 40
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 55
  Grijanje dBA 55
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 38
    Nizak dBA 30
  Grijanje Visoko dBA 38
    Nizak dBA 30
Priključci cjevovoda Liquid OD mm 6,35
  Plin OD mm 12.7
  Drain   VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1
  Radni priručnik 1
  Izolacija priključka 1
  Umetak za brtvljenje 1
  Metalna stezaljka 1
  Drenažno crijevo 1
  Podloška za okvir vješalice 8
  Materijal za brtvljenje 2
  Stezaljke 6
  Ploča za fiksiranje podloški 4
  Vijci za prirubnice vodova 1
  Zračni filtar 1
Power supply Ime   VE
  Faza   1~
  Frekvencija Hz 50/60
  Napon V 220-240
Notes_Description Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti.