Tablica podataka za FCQG-F

FCQG35FVEB FCQG50FVEB FCQG60FVEB FCQG71FVEB FCQG100FVEB FCQG125FVEB FCQG140FVEB
Casing Material   Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča
Dimenzije Jedinica Visina mm 204 204 204 204 246 246 246
    Širina mm 840 840 840 840 840 840 840
    Dubina mm 840 840 840 840 840 840 840
Težina Jedinica kg 18 19 19 21 24 24 24
Fan Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 12.5 12.6 13.6 15.0 22.8 26.0 26.0
      Nom. m³/min 10.6 10.7 11.2 12.1 17.6 19.2 19.2
      Nizak m³/min 8.7 8.7 8.7 9.1 12.4 12.4 12.4
    Grijanje Visoko m³/min 12.5 12.6 13.6 15.0 22.8 26.0 26.0
      Nom. m³/min 10.6 10.7 11.2 12.1 17.6 19.2 19.2
      Nizak m³/min 8.7 8.7 8.7 9.1 12.4 12.4 12.4
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 49 49 51 51 54 58 58
  Grijanje dBA 49 49 51 51 54 58 58
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 31 31 33 33 37 41 41
    Nom. dBA 29 29 31 31 33 35 35
    Nizak dBA 27 27 28 28 29 29 29
  Grijanje Visoko dBA 31 31 33 33 37 41 41
    Nom. dBA 29 29 31 31 33 35 35
    Nizak dBA 27 27 28 28 29 29 29
Priključci cjevovoda Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
  Plin OD mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9
  Drain   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Ukrasna maska Model   BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom
  Boja   Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010)
  Dimenzije Visina mm 130 130 130 130 130 130 130
    Širina mm 950 950 950 950 950 950 950
    Dubina mm 950 950 950 950 950 950 950
  Težina kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Ukrasna ploča 2 Model   BYCQ140D7GW1 - ploča za automatsko čišćenje BYCQ140D7GW1 - ploča za automatsko čišćenje BYCQ140D7GW1 - ploča za automatsko čišćenje BYCQ140D7GW1 - ploča za automatsko čišćenje BYCQ140D7GW1 - ploča za automatsko čišćenje BYCQ140D7GW1 - ploča za automatsko čišćenje BYCQ140D7GW1 - ploča za automatsko čišćenje
  Boja   Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010)
  Dimenzije Visina mm 130 130 130 130 130 130 130
    Širina mm 950 950 950 950 950 950 950
    Dubina mm 950 950 950 950 950 950 950
  Težina kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Ukrasna ploča 3 Model   BYCQ140D7W1W - potpuno bijela BYCQ140D7W1W - potpuno bijela BYCQ140D7W1W - potpuno bijela BYCQ140D7W1W - potpuno bijela BYCQ140D7W1W - potpuno bijela BYCQ140D7W1W - potpuno bijela BYCQ140D7W1W - potpuno bijela
  Boja   Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010) Bijelo (Ral 9010)
  Dimenzije Visina mm 50 50 50 50 50 50 50
    Širina mm 950 950 950 950 950 950 950
    Dubina mm 950 950 950 950 950 950 950
  Težina kg 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
Ukrasna ploča 4 Model   BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama
  Boja   Čisto bijelo (RAL 9010) Čisto bijelo (RAL 9010) Čisto bijelo (RAL 9010) Čisto bijelo (RAL 9010) Čisto bijelo (RAL 9010) Čisto bijelo (RAL 9010) Čisto bijelo (RAL 9010)
  Dimenzije Visina mm 950 950 950 950 950 950 950
    Širina mm 950 950 950 950 950 950 950
    Dubina mm 50 50 50 50 50 50 50
  Težina kg 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
Standardna dodatna oprema Izolacija priključka 2 2 2 2 2 2 2
  Umeci za brtvljenje 4 4 4 4 4 4 4
Power supply Ime   VE VE VE VE VE VE VE
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Napomene Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.
  BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine. BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine. BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine. BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine. BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine. BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine. BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.
  BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem. BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem. BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem. BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem. BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem. BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem. BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.