Tablica podataka za FCAHG-H

FCAHG71HVEB FCAHG100HVEB FCAHG125HVEB FCAHG140HVEB
Učin hlađenja Ukupan učin Nom. kW 6.80 9.50 12.10 13.40
Učin grijanja Total capacity Nom. kW 7.50 10.8 13.5 15.5
Casing Material   Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča
Dimenzije Jedinica Visina mm 288 288 288 288
    Širina mm 840 840 840 840
    Dubina mm 840 840 840 840
Težina Jedinica kg 25.0 25.0 25.0 25.0
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 53.0 61.0 61.0 61.0
  Grijanje dBA 53.0 61.0 61.0 61.0
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 36.0 44.0 45.0 45.0
    Medium dBA 33.0 39.0 40.0 41.0
    Nizak dBA 29.0 33.0 35.0 37.0
  Grijanje Visoko dBA 36.0 44.0 45.0 45.0
    Srednji dBA 33.0 39.0 40.0 41.0
    Nizak dBA 29.0 33.0 35.0 37.0
Priključci cjevovoda Liquid OD mm 9,52 9,52 9,52 9,52
  Plin OD mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Drain   VP25 (I.D. 25/O.D. 32) VP25 (I.D. 25/O.D. 32) VP25 (I.D. 25/O.D. 32) VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
Ukrasna maska Model   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Dimenzije Visina mm 65 65 65 65
    Širina mm 950 950 950 950
    Dubina mm 950 950 950 950
  Težina kg 5.5 5.5 5.5 5.5
Ukrasna ploča 2 Model   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Dimenzije Visina mm 148 148 148 148
    Širina mm 950 950 950 950
    Dubina mm 950 950 950 950
  Težina kg 10.3 10.3 10.3 10.3
Ukrasna ploča 3 Model   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Dimenzije Visina mm 106 106 106 106
    Širina mm 950 950 950 950
    Dubina mm 950 950 950 950
  Težina kg 6.5 6.5 6.5 6.5
Control systems Infrared remote control   BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB
  Wired remote control   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7
Standardna dodatna oprema Radni priručnik 1 1 1 1
  Priručnik za instalaciju 1 1 1 1
  Drenažno crijevo 1 1 1 1
  Obujmica za drenažno crijevo 1 1 1 1
  Podloška za okvir vješalice 8 8 8 8
  Vijci 4 4 4 4
  Instalacijski vodič 1 1 1 1
  Izolacija priključka 2 2 2 2
  Umeci za brtvljenje 1 1 1 1
  Materijal stezaljke žice 7 7 7 7
  Stezaljke 1 1 1 1
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napon V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Napomene (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.
  (2) - BYCQ140E2W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140E2W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine. (2) - BYCQ140E2W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140E2W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine. (2) - BYCQ140E2W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140E2W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine. (2) - BYCQ140E2W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140E2W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.
  (3) - BYCQ140E2W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140E2W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140E2W1B: standardni crni panel sa sivim lamelama. (3) - BYCQ140E2W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140E2W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140E2W1B: standardni crni panel sa sivim lamelama. (3) - BYCQ140E2W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140E2W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140E2W1B: standardni crni panel sa sivim lamelama. (3) - BYCQ140E2W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140E2W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140E2W1B: standardni crni panel sa sivim lamelama.