EWYQ016CAWH EWYQ021CAWH EWYQ025CAWH EWYQ032CAWH EWYQ040CAWH EWYQ050CAWH EWYQ064CAWH
Učin hlađenja Maks. kW 20.2 25.2 30.3 37.8 50.3 60.3 75.3
  Nom. kW 17.0 (1) 21.2 (1) 25.5 (1) 31.8 (1) 42.3 (1) 50.7 (1) 63.3 (1)
Učin grijanja Maks. kW 19.8 24.8 29.7 37.2 49.7 59.7 74.7
  Nom. kW 16.6 (2) 20.8 (2) 24.9 (2) 31.2 (2) 41.7 (2) 50.1 (2) 62.7 (2)
Capacity control Method   Inverterski kontrolirano Inverterski kontrolirano Inverterski kontrolirano Inverterski kontrolirano Inverterski kontrolirano Inverterski kontrolirano Inverterski kontrolirano
  Minimalni učin % 25 25 25 25 25 25 25
  Maksimalni učin % 120 120 120 120 120 120 120
Ulazna snaga Hlađenje Nom. kW 5.81 (1) 7.47 (1) 9.45 (1) 12.7 (1) 15.1 (1) 19.0 (1) 25.5 (1)
  Grijanje Nom. kW 5.49 (2) 6.76 (2) 8.58 (2) 10.6 (2) 13.7 (2) 17.4 (2) 21.4 (2)
EER 2.93 2.84 2.70 2.50 2.80 2.67 2.48
COP 3.02 3.07 2.91 2.93 3.03 2.88 2.93
ESEER 4.69 4.58 4.47 4.06 4.27 4.26 3.98
Dimenzije Pakirana jedinica Dubina mm 834 834 834 834 838 838 838
    Visina mm 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860
    Širina mm 1,394 1,394 1,394 1,707 2,377 2,377 2,997
  Jedinica Dubina mm 774 774 774 774 780 780 780
    Visina mm 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684
    Širina mm 1,370 1,370 1,370 1,680 2,360 2,360 2,980
Weight Pakirana jedinica kg 310 363 363 449 656 656 826
  Jedinica kg 283 336 336 417 612 612 774
Pakiranje Material   Karton_, Drvo, Plastika Karton_, Drvo, Plastika Karton_, Drvo, Plastika Karton_, Drvo, Plastika Karton_, Drvo, Plastika Karton_, Drvo, Plastika Karton_, Drvo, Plastika
  Težina kg 27 27 27 31 45 45 53
Kućište Colour   Daikin bijelo Daikin bijelo Daikin bijelo Daikin bijelo Daikin bijelo Daikin bijelo Daikin bijelo
  Materijal   Galvanizirana čelična ploča presvučena poliesterom Galvanizirana čelična ploča presvučena poliesterom Galvanizirana čelična ploča presvučena poliesterom Galvanizirana čelična ploča presvučena poliesterom Galvanizirana čelična ploča presvučena poliesterom Galvanizirana čelična ploča presvučena poliesterom Galvanizirana čelična ploča presvučena poliesterom
Izmjenjivač topline na strani vode Količina   1 1 1 1 2 2 2
  Type   Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča
  Filter Promjer perforacije mm 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    Materijal   Mesing Mesing Mesing Mesing Mesing Mesing Mesing
  Brzina protoka vode Min. l/min 23 23 23 36 46 46 72
    Hlađenje Nom. l/min 48 (3) 60 (3) 72 (3) 90 (3) 120 (3) 145 (3) 181 (3)
      Maks. l/min 72 90 108 136 181 217 271
    Grijanje Nom. l/min 48 (2) 60 (2) 72 (2) 90 (2) 120 (2) 145 (2) 181 (2)
      Maks. l/min 72 90 108 136 181 217 271
  Pad tlaka na strani vode Hlađenje Total kPa 8 10 14 8 10 14 8
  Volumen vode l 3 3 3 5 6 6 9
  Izolacijski materijal   Nitrilna guma na temelju elestormerne pjene Nitrilna guma na temelju elestormerne pjene Nitrilna guma na temelju elestormerne pjene Nitrilna guma na temelju elestormerne pjene Nitrilna guma na temelju elestormerne pjene Nitrilna guma na temelju elestormerne pjene Nitrilna guma na temelju elestormerne pjene
Zračni izmjenjivač topline Type   Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil
  Lamela Treatment   Hydrophylic and anti-corrosion Hydrophylic and anti-corrosion Hydrophylic and anti-corrosion Hydrophylic and anti-corrosion Hydrophylic and anti-corrosion Hydrophylic and anti-corrosion Hydrophylic and anti-corrosion
    Tip   Nesimetrična saćasta rešetka Nesimetrična saćasta rešetka Nesimetrična saćasta rešetka Nesimetrična saćasta rešetka Nesimetrična saćasta rešetka Nesimetrična saćasta rešetka Nesimetrična saćasta rešetka
  Kretanje rebara mm 2 2 2 2 2 2 2
Ventilator Količina   1 1 1 2 2 2 4
  Tip   Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni
  Količina zraka Hlađenje Nom. m³/min 171 185 185 233 370 370 466
    Grijanje Nom. m³/min 171 185 185 233 370 370 466
  Smjer ispuhivanja   Vertikalno Vertikalno Vertikalno Vertikalno Vertikalno Vertikalno Vertikalno
  Vanjski statički tlak Maks. Pa 78 78 78 78 78 78 78
Motor ventilatora Pogon   Direktni pogon Direktni pogon Direktni pogon Direktni pogon Direktni pogon Direktni pogon Direktni pogon
  Model   Istosmjerni motor bez četkica_ Istosmjerni motor bez četkica_ Istosmjerni motor bez četkica_ Istosmjerni motor bez četkica_ Istosmjerni motor bez četkica_ Istosmjerni motor bez četkica_ Istosmjerni motor bez četkica_
  Količina   1 1 1 2 2 2 4
Rashladno ulje Tip   Sintetičko (eter) ulje Sintetičko (eter) ulje Sintetičko (eter) ulje Sintetičko (eter) ulje Sintetičko (eter) ulje Sintetičko (eter) ulje Sintetičko (eter) ulje
Kompresor Količina_   1 2 2 3 4 4 6
  Type   Hermetički zabrtvljen spiralni kompresor Hermetički zabrtvljen spiralni kompresor Hermetički zabrtvljen spiralni kompresor Hermetički zabrtvljen spiralni kompresor Hermetički zabrtvljen spiralni kompresor Hermetički zabrtvljen spiralni kompresor Hermetički zabrtvljen spiralni kompresor
  Motor (INV) Grijač kućišta kolj. osovine W 33 33 33 33 33 33 33
    Model   Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
    Količina   1 1 1 1 2 2 2
  Motor (UKLj.- ISKLJ.) Grijač kućišta kolj. osovine W 33 33 33 33 33 33 33
    Model   UKLJ/ISKLJ UKLJ/ISKLJ UKLJ/ISKLJ UKLJ/ISKLJ UKLJ/ISKLJ UKLJ/ISKLJ UKLJ/ISKLJ
    Količina   0 1 1 2 2 2 4
Raspon rada Na strani zraka Hlađenje Maks. °CDB 43 43 43 43 43 43 43
      Min. °CDB -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
    Grijanje Maks. °CDB 35 35 35 35 35 35 35
      Min. °CDB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
  Na strani vode Hlađenje Maks. °CDB 20 20 20 20 20 20 20
      Min. °CDB -10 (4) -10 (4) -10 (4) -10 (4) -10 (4) -10 (4) -10 (4)
    Grijanje Maks. °CDB 50 50 50 50 50 50 50
      Min. °CDB 25 25 25 25 25 25 25
Razina zvučne snage Hlađenje Nom. dBA 78 78 78 80 81 81 83
Radna tvar Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Krugovi Količina   1 1 1 1 2 2 2
  Regulacija   Elektronički ekspanzijski ventil Elektronički ekspanzijski ventil Elektronički ekspanzijski ventil Elektronički ekspanzijski ventil Elektronički ekspanzijski ventil Elektronički ekspanzijski ventil Elektronički ekspanzijski ventil
Količina radne tvari Po krugu kg 7.60 7.60 7.60 9.60 7.60 7.60 9.60
  Po krugu TCO2Eq 15.9 15.9 15.9 20.0 15.9 15.9 20.0
Vodeni krug Ventil za pročišćavanje zraka   Da Da Da Da Da Da Da
  Ispusni ventil / dovodni ventil   Da Da Da Da Da Da Da
  prekidač protoka   Da Da Da Da Da Da Da
  Minimalni volumen vode u sustavu za hlađenje l 33 (5) 33 (5) 33 (5) 33 (5) 66 (5) 66 (5) 66 (5)
  Minimalni volumen vode u sustavu za grijanje l 76 (6) 76 (6) 76 (6) 110 (6) 152 (6) 152 (6) 220 (6)
  Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa 12 (7) 17 (7) 23 (7) 24 (7) 19 (7) 28 (7) 29 (7)
  Cjevovod cola 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2"
  Promjer priključaka cjevovoda cola 1-1/4" (ženski) 1-1/4" (ženski) 1-1/4" (ženski) 1-1/4" (ženski) 2" (ženski) 2" (ženski) 2" (ženski)
  Sigurnosni ventil šipka 3 3 3 3 3 3 3
  Zaporni ventil   Da Da Da Da Da Da Da
  Ukupna zapremina vode l 4.2 (8) 4.2 (8) 4.2 (8) 5.8 (8) 7.9 (8) 7.9 (8) 11.0 (8)
PED Category   Kategorija II Kategorija II Kategorija II Kategorija II Kategorija II Kategorija II Kategorija II
  Najkritičniji dio Naziv   Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator
    Ps*V bar 335 335 335 385 335 335 385
Metoda odleđivanja Povratni ciklus Povratni ciklus Povratni ciklus Povratni ciklus Povratni ciklus Povratni ciklus Povratni ciklus
Safety devices Stavka 01   Visokotlačni prekidač Visokotlačni prekidač Visokotlačni prekidač Visokotlačni prekidač Visokotlačni prekidač Visokotlačni prekidač Visokotlačni prekidač
    02   Relej za prejaku struju Relej za prejaku struju Relej za prejaku struju Relej za prejaku struju Relej za prejaku struju Relej za prejaku struju Relej za prejaku struju
    03   Zaštita invertera od preopterećenja Zaštita invertera od preopterećenja Zaštita invertera od preopterećenja Zaštita invertera od preopterećenja Zaštita invertera od preopterećenja Zaštita invertera od preopterećenja Zaštita invertera od preopterećenja
    04   Osigurač Osigurač Osigurač Osigurač Osigurač Osigurač Osigurač
Općenito Detalji o dobavljaču/proizvođaču Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Naziv ili trgovački znak   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Opis proizvoda Dizalica topline zrak-voda   Da Da Da Da Da Da Da
    Dizalica topline rasolina-u-vodu   Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
    Dizalica topline u kombinaciji s grijačem   Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
    Niskotemperaturna dizalica topline   Da Da Da Da Da Da Da
    Ugrađeni dodatni grijač   Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
    Dizalica topline voda-voda   Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
LW(A) Razina zvučne snage (u skladu s EN14825) dB(A) 78 78 78 80 81 81 83
Zvučna snaga u uvjetu Eko-dizajna i oznaka energetske učinkovitosti Zvučna snaga u režimu grijanja mjerena je prema EN12102 u uvjetima EN14825 Zvučna snaga u režimu grijanja mjerena je prema EN12102 u uvjetima EN14825 Zvučna snaga u režimu grijanja mjerena je prema EN12102 u uvjetima EN14825 Zvučna snaga u režimu grijanja mjerena je prema EN12102 u uvjetima EN14825 Zvučna snaga u režimu grijanja mjerena je prema EN12102 u uvjetima EN14825 Zvučna snaga u režimu grijanja mjerena je prema EN12102 u uvjetima EN14825 Zvučna snaga u režimu grijanja mjerena je prema EN12102 u uvjetima EN14825
Općenito grijanje prostora Zrak-voda jedinica Nazivni protok zraka (vanjska jedinica) m³/h 10,260 11,100 11,100 13,980 22,200 22,200 27,960
  Ostalo Regulacija učina   Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
    Cdh (grijanje razgradnjom)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    Pck (grijač kućišta kolj. osovine) kW 0.041 0.074 0.074 0.104 0.148 0.148 0.208
    Poff (režim isključeno) kW 0.041 0.074 0.074 0.104 0.148 0.148 0.208
    Psb (načina rada u stanju mirovanja) kW 0.041 0.074 0.074 0.104 0.148 0.148 0.208
    Pto (termostat isključen) kW 0.057 0.090 0.090 0.123 0.180 0.180 0.246
  Ugrađeni dodatni grijač NOx emisija mg/kWh 0 0 0 0 0 0 0
    Psup kW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Vrsta ulazne energije   Električni Električni Električni Električni Električni Električni Električni
Grijanje prostora Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 35°C Općenito Godišnja potrošnja energije kWh 9,828 11,333 15,025 18,652 23,585 30,588 37,659
      Ƞs (sezonska učinkovitost grijanja prostora) % 138 150 135 136 144 133 135
      Pnazivno pri -10°C kW 16.8 21.0 25.2 31.5 42.0 50.4 63.0
      Qhe Godišnja potrošnja energije (GCV) Gj 35 41 54 67 85 110 136
      SCOP   3.53 3.83 3.45 3.48 3.68 3.40 3.45
      Razred sezonske učinkovitosti grijanja prostora   A+ A++ A+ A+ A+ A+ A+
    Stanje (-7 °C DB/-8 °C WB) Cdh (grijanje razgradnjom)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   2.40 2.42 2.32 2.12 2.40 2.31 2.12
      Pdh kW 14.6 18.1 20.3 26.5 36.4 40.8 53.1
      PERd % 96.0 96.8 92.8 84.8 96.0 92.4 84.8
    B Stanje (2 °C DB/1 °C WB) Cdh (grijanje razgradnjom)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   3.56 3.53 3.31 3.17 3.43 3.26 3.15
      Pdh kW 8.70 11.2 13.4 16.7 22.6 26.9 33.5
      PERd % 142.4 141.2 132.4 126.8 137.2 130.4 126.0
    C Stanje (7 °C DB/6 °C WB) Cdh (grijanje razgradnjom)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   5.02 5.42 5.20 5.52 5.05 4.98 5.42
      Pdh kW 5.57 7.10 8.33 10.6 14.4 16.8 21.3
      PERd % 200.8 216.8 208.0 220.8 202.0 199.2 216.8
    C Stanje (12 °C DB/11 °C WB) Cdh (grijanje razgradnjom)   0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
      COPd   7.31 7.51 7.12 6.96 6.65 6.50 6.65
      Pdh kW 5.76 5.78 5.67 5.69 11.7 11.5 11.5
      PERd % 292.4 300.4 284.8 278.4 266.0 260.0 266.0
    Dopunski toplinski učin na izlazu Psup (pri Tdesign -10°C) kW 2.30 2.30 6.20 8.20 4.50 12.2 16.3
    Tbiv (bivalentna temperatura) COPd   2.29 2.27 2.35 2.15 2.25 2.33 2.14
      Pdh kW 15.4 19.8 20.6 26.5 39.8 41.3 53.1
      PERd % 91.6 90.8 94.0 86.0 90.0 93.2 85.6
      Tbiv °C -8 -8 -6 -6 -8 -6 -6
    Tol (granična radna temperatura) COPd   2.14 2.15 2.13 1.86 2.13 2.12 1.86
      Pdh kW 14.5 18.7 19.0 23.3 37.5 38.2 46.7
      PERd % 85.6 86.0 85.2 74.4 85.2 84.8 74.4
      TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      WTOL °C 35 35 35 35 35 35 35
  Izlaz za vodu u hladnoj klimi 35 °C Općenito Godišnja potrošnja energije kWh 16,150 18,158 25,431 36,359 36,042 52,913 75,408
      Ƞs (sezonska učinkovitost grijanja prostora) % 109 113 107 111 114 102 106
      Pnazivno pri -22°C kW 18.3 21.4 28.3 41.9 42.7 56.6 83.7
      Qhe Godišnja potrošnja energije (GCV) Gj 58 65 92 131 130 190 271
  Izlaz za vodu u toploj klimi 35°C Općenito Godišnja potrošnja energije kWh 5,601 6,981 8,060 10,830 13,961 16,061 21,354
      Ƞs (sezonska učinkovitost grijanja prostora) % 161 158 154 154 158 155 156
      Pnazivno pri 2°C kW 17.2 21.0 23.7 31.8 42.1 47.5 63.7
      Qhe Godišnja potrošnja energije (GCV) Gj 20 25 29 39 50 58 77
Power supply Ime   W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1
  Faza   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 400 400 400 400 400 400 400
  Raspon napona Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Maks. % 10 10 10 10 10 10 10
Jedinica Struja pokretanja Maksimalno A 0.0 (9) 79.9 81.7 91.7 103.7 106.3 125.1
  Struja Zmax Tekst   0,22 0,27 0,27 0,24 0,25 0,25 0,22
  Radna struja Maksimalno A 24.4 27.5 29.4 38.2 51.3 54.0 71.6
  Minimum Ssc value   1,141 853 853 840 1,706 1,706 1,679
  Preporučeni osigurači A 32 32 32 40 63 63 80
Potrebni kabeli Power supply Required number of conductors   4 + GND 4 + GND 4 + GND 4 + GND 4 + GND 4 + GND 4 + GND
  Daljinski upravljač Količina žica   2 2 2 2 2 2 2
    Maksimalna radna struja   Sekcija kabela minimalno 0,75 mm² Sekcija kabela minimalno 0,75 mm² Sekcija kabela minimalno 0,75 mm² Sekcija kabela minimalno 0,75 mm² Sekcija kabela minimalno 0,75 mm² Sekcija kabela minimalno 0,75 mm² Sekcija kabela minimalno 0,75 mm²
  Izlaz hlađenje/grijanje Količina žica   2 2 2 2 2 2 2
    Maksimalna radna struja A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
  Rad izlaza UKLJ./ISKLJ. Količina žica   2 2 2 2 2 2 2
    Maksimalna radna struja A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
  Pogreška izlaza Količina žica   2 2 2 2 2 2 2
    Maksimalna radna struja A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
  Izlaz UKLJ./ISKLJ. za pumpu Količina žica   2 2 2 2 2 2 2
    Maksimalna radna struja A 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Napomene (1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C (1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C (1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C (1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C (1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C (1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C (1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C
  (2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Uvjet: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Uvjet: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Uvjet: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Uvjet: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Uvjet: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Uvjet: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Uvjet: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  (4) - Voda se može koristiti na temp. iznad 5°C. Na temp. između 0 i 5°C potrebno je koristiti 30% otopinu glikola (propilen ili etilen). Na temp. između 0 i -10 °C potrebno je koristiti 40% otopinu glikola (propilen ili etilen) (pogledajte priručnik s uputama i info. u vezi opcije OPZL) (4) - Voda se može koristiti na temp. iznad 5°C. Na temp. između 0 i 5°C potrebno je koristiti 30% otopinu glikola (propilen ili etilen). Na temp. između 0 i -10 °C potrebno je koristiti 40% otopinu glikola (propilen ili etilen) (pogledajte priručnik s uputama i info. u vezi opcije OPZL) (4) - Voda se može koristiti na temp. iznad 5°C. Na temp. između 0 i 5°C potrebno je koristiti 30% otopinu glikola (propilen ili etilen). Na temp. između 0 i -10 °C potrebno je koristiti 40% otopinu glikola (propilen ili etilen) (pogledajte priručnik s uputama i info. u vezi opcije OPZL) (4) - Voda se može koristiti na temp. iznad 5°C. Na temp. između 0 i 5°C potrebno je koristiti 30% otopinu glikola (propilen ili etilen). Na temp. između 0 i -10 °C potrebno je koristiti 40% otopinu glikola (propilen ili etilen) (pogledajte priručnik s uputama i info. u vezi opcije OPZL) (4) - Voda se može koristiti na temp. iznad 5°C. Na temp. između 0 i 5°C potrebno je koristiti 30% otopinu glikola (propilen ili etilen). Na temp. između 0 i -10 °C potrebno je koristiti 40% otopinu glikola (propilen ili etilen) (pogledajte priručnik s uputama i info. u vezi opcije OPZL) (4) - Voda se može koristiti na temp. iznad 5°C. Na temp. između 0 i 5°C potrebno je koristiti 30% otopinu glikola (propilen ili etilen). Na temp. između 0 i -10 °C potrebno je koristiti 40% otopinu glikola (propilen ili etilen) (pogledajte priručnik s uputama i info. u vezi opcije OPZL) (4) - Voda se može koristiti na temp. iznad 5°C. Na temp. između 0 i 5°C potrebno je koristiti 30% otopinu glikola (propilen ili etilen). Na temp. između 0 i -10 °C potrebno je koristiti 40% otopinu glikola (propilen ili etilen) (pogledajte priručnik s uputama i info. u vezi opcije OPZL)
  (5) - izuzev volumena vode u jedinici. U većini primjena ovaj minimalni volumen vode imat će zadovoljavajuće rezultate. U kritičnim postupcima ili u prostorijama s visokim opterećenjem topline, može biti potrebna dodatna količina vode. Za dodatne informacije pogledajte radno područje. (5) - izuzev volumena vode u jedinici. U većini primjena ovaj minimalni volumen vode imat će zadovoljavajuće rezultate. U kritičnim postupcima ili u prostorijama s visokim opterećenjem topline, može biti potrebna dodatna količina vode. Za dodatne informacije pogledajte radno područje. (5) - izuzev volumena vode u jedinici. U većini primjena ovaj minimalni volumen vode imat će zadovoljavajuće rezultate. U kritičnim postupcima ili u prostorijama s visokim opterećenjem topline, može biti potrebna dodatna količina vode. Za dodatne informacije pogledajte radno područje. (5) - izuzev volumena vode u jedinici. U većini primjena ovaj minimalni volumen vode imat će zadovoljavajuće rezultate. U kritičnim postupcima ili u prostorijama s visokim opterećenjem topline, može biti potrebna dodatna količina vode. Za dodatne informacije pogledajte radno područje. (5) - izuzev volumena vode u jedinici. U većini primjena ovaj minimalni volumen vode imat će zadovoljavajuće rezultate. U kritičnim postupcima ili u prostorijama s visokim opterećenjem topline, može biti potrebna dodatna količina vode. Za dodatne informacije pogledajte radno područje. (5) - izuzev volumena vode u jedinici. U većini primjena ovaj minimalni volumen vode imat će zadovoljavajuće rezultate. U kritičnim postupcima ili u prostorijama s visokim opterećenjem topline, može biti potrebna dodatna količina vode. Za dodatne informacije pogledajte radno područje. (5) - izuzev volumena vode u jedinici. U većini primjena ovaj minimalni volumen vode imat će zadovoljavajuće rezultate. U kritičnim postupcima ili u prostorijama s visokim opterećenjem topline, može biti potrebna dodatna količina vode. Za dodatne informacije pogledajte radno područje.
  (6) - Izuzev volumena vode u jedinici. Ovaj volume jamči dovoljno energije odleđivanja za sve primjene, međutim, ovaj volumen može biti pomnožen s 0,66 ako je zadana točka grijanja ≥ 45° C (npr. ventilokonvektori). (6) - Izuzev volumena vode u jedinici. Ovaj volume jamči dovoljno energije odleđivanja za sve primjene, međutim, ovaj volumen može biti pomnožen s 0,66 ako je zadana točka grijanja ≥ 45° C (npr. ventilokonvektori). (6) - Izuzev volumena vode u jedinici. Ovaj volume jamči dovoljno energije odleđivanja za sve primjene, međutim, ovaj volumen može biti pomnožen s 0,66 ako je zadana točka grijanja ≥ 45° C (npr. ventilokonvektori). (6) - Izuzev volumena vode u jedinici. Ovaj volume jamči dovoljno energije odleđivanja za sve primjene, međutim, ovaj volumen može biti pomnožen s 0,66 ako je zadana točka grijanja ≥ 45° C (npr. ventilokonvektori). (6) - Izuzev volumena vode u jedinici. Ovaj volume jamči dovoljno energije odleđivanja za sve primjene, međutim, ovaj volumen može biti pomnožen s 0,66 ako je zadana točka grijanja ≥ 45° C (npr. ventilokonvektori). (6) - Izuzev volumena vode u jedinici. Ovaj volume jamči dovoljno energije odleđivanja za sve primjene, međutim, ovaj volumen može biti pomnožen s 0,66 ako je zadana točka grijanja ≥ 45° C (npr. ventilokonvektori). (6) - Izuzev volumena vode u jedinici. Ovaj volume jamči dovoljno energije odleđivanja za sve primjene, međutim, ovaj volumen može biti pomnožen s 0,66 ako je zadana točka grijanja ≥ 45° C (npr. ventilokonvektori).
  (7) - Ovo je PD između ulaznih i izlaznih spojeva jedinice. Uključuje pad tlaka na izmjenjivaču topline na vodenoj strani. (7) - Ovo je PD između ulaznih i izlaznih spojeva jedinice. Uključuje pad tlaka na izmjenjivaču topline na vodenoj strani. (7) - Ovo je PD između ulaznih i izlaznih spojeva jedinice. Uključuje pad tlaka na izmjenjivaču topline na vodenoj strani. (7) - Ovo je PD između ulaznih i izlaznih spojeva jedinice. Uključuje pad tlaka na izmjenjivaču topline na vodenoj strani. (7) - Ovo je PD između ulaznih i izlaznih spojeva jedinice. Uključuje pad tlaka na izmjenjivaču topline na vodenoj strani. (7) - Ovo je PD između ulaznih i izlaznih spojeva jedinice. Uključuje pad tlaka na izmjenjivaču topline na vodenoj strani. (7) - Ovo je PD između ulaznih i izlaznih spojeva jedinice. Uključuje pad tlaka na izmjenjivaču topline na vodenoj strani.
  (8) - Uključujući cjevovod + PHE; isključujući ekspanzijsku posudu (8) - Uključujući cjevovod + PHE; isključujući ekspanzijsku posudu (8) - Uključujući cjevovod + PHE; isključujući ekspanzijsku posudu (8) - Uključujući cjevovod + PHE; isključujući ekspanzijsku posudu (8) - Uključujući cjevovod + PHE; isključujući ekspanzijsku posudu (8) - Uključujući cjevovod + PHE; isključujući ekspanzijsku posudu (8) - Uključujući cjevovod + PHE; isključujući ekspanzijsku posudu
  (9) - Nema vršne struje zbog inverterskog kompresora (9) - Nema vršne struje zbog inverterskog kompresora (9) - Nema vršne struje zbog inverterskog kompresora (9) - Nema vršne struje zbog inverterskog kompresora (9) - Nema vršne struje zbog inverterskog kompresora (9) - Nema vršne struje zbog inverterskog kompresora (9) - Nema vršne struje zbog inverterskog kompresora