EKCBX008BBV3
Kućište Colour   Metalik sivo
  Materijal   Obojena galvanizirana čelična ploča
Dimenzije Jedinica Visina mm 390
    Širina mm 412
    Dubina mm 100
    Dubina s ugrađenim remocon na prednjoj ploči mm 120
  Pakirana jedinica Visina mm 435
    Širina mm 460
    Dubina mm 136
Weight Jedinica kg 6
  Pakirana jedinica kg 6.5
Pakiranje Material   Karton_, EPS
  Težina kg 0.5
Raspon rada Unutarnja instalacija Ambijent Min. °CDB 4
      Maks. °CDB 35
El. grijač Napajanje Faza   1~, 3~
    Frekvencija Hz 50
    Napon V 230, 400
  Raspon napona Min. % -10
    Maks. % 10
  Struja Maksimalna radna struja A 13, 7.5
Priključci ožičenja Priključci ožičenja Količina   2
    Tip žica   Žica uključena u opciju EKHWS*
  Priključci ožičenja Količina   8
    Tip žica   Žica uključena s EKCB
  Priključci ožičenja Količina   8
    Tip žica   Žica uključena s EKCB
  Priključci ožičenja Količina   8
    Tip žica   Žica uključena s EKCB
  Priključci ožičenja Količina   8
    Tip žica   Žica uključena s EKCB
  Za komponentu napajanja kompresora Primjedba   Za pregled cijelog ožičenja pogledajte dijagram priključenja
Napomene Gore navedeno napajanje hidrokutije predviđeno je samo za rezervni grijač. Razvodna kutija i pumpa hidrokutije napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik tople vode ima zasebno napajanje.
  Ovisno o postavci prioriteta rezervnog grijača, komplet rezervnog grijača EKMBUH* i električni grijač mogu ili ne mogu istovremeno raditi.
  Za više detalja pogledajte priručnik za instaliranje EBHQ*; za specifikacije kompleta rezervnog grijača, pogledajte specifikacije EKMBUH*
  Priključci ožičenja: odaberite promjer i tip u skladu s lokalnim propisima; Za više pojedinosti o rasponu napona i struji, pogledajte priručnik za instaliranje EBHQ*
  Ulazno napajanje odnosi se na kombinaciju s EKHW*V3 i EKHW*Z2.