Tablica podataka za EHSX-D

EHSX04P50DA7 EHSX04P30DA EHSX04P50DA EHSX08P50DA7 EHSX08P30DA EHSX08P50DA
Casing Boja   Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011)
  Material   Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar
Dimenzije Jedinica Visina mm 1,896 1,891 1,896 1,896 1,891 1,896
    Širina mm 790 595 790 790 595 790
    Dubina mm 790 615 790 790 615 790
Težina Jedinica kg 93.0 73.0 93.0 93.0 73.0 93.0
PED Category   art. 3.3 art. 3.3 art. 3.3 art. 3.3 art. 3.3 art. 3.3
Radna tvar Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Punjenje kg 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Razina zvučne snage Nom. dBA 39 39 39 39 39 39
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230 230 230
Električni grijač Napajanje Ime   3V / 9W 3V / 9W 3V / 9W 3V / 9W 3V / 9W 3V / 9W
    Faza   1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~
    Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
Napomene (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897
  (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C
  (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C
  (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C
  (5) - Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača (5) - Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača (5) - Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača (5) - Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača (5) - Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača (5) - Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača