Tablica podataka za DB-O

SB.BDB112DA12XX SB.BDB110DA12XX MDB106EA12XXB MDB106EA12XXA BDB112DA12XXA BDB112DA12XXB BDB110DA12XXA BDB110DA12XXB SB.MDB106A12XX SB.BDB117DA12XX SB.MDB107A12XX BDB117DA12XXB MDB107EA12XXA MDB107EA12XXB BDB117DA12XXA SB.MDB315A13XX SB.BDB330DA13XX SB.MDB320A13XX SB.BDB320DA13XX BDB330DB13XXB MDB320EB13XXB MDB315EB13XXA MDB315EB13XXB MDB320EB13XXA BDB320DB13XXA BDB330DB13XXA BDB320DB13XXB SB.MDB425A13XX MDB425EB13XXA MDB425EB13XXB SB.BDB218DA12XX SB.BDB220DA12XX SB.MDB213A12XX SB.MDB212A12XX MDB213EB12XXB BDB218DA12XXA MDB212EB12XXB MDB213EB12XXA MDB212EB12XXA BDB218DA12XXB BDB220DB12XXA BDB220DB12XXB SB.MDB530A13XX MDB530EB13XXB MDB530EB13XXA SB.MDB635A13XX SB.MDB645A13XX MDB635EB13XXA MDB635EB13XXB MDB645EB13XXA MDB645EB13XXB SB.MDB706A13XX SB.MDB707A13XX MDB706EB13XXA MDB706EB13XXB MDB707EB13XXA MDB707EB13XXB
Rashladni učin Niska temperatura R-452A Nom. kW 0.905 (1) 0.662 (1)     0.905 (1)   0.662 (1)     1.088 (1)         1.088 (1)   2.38 (1)   2.384 (1)           2.384 (1) 2.38 (1)         1.342 (1) 1.719 (1)       1.342 (1)         1.719 (1)                                
  Srednja temperatura R-134a Nom. kW       1.140 (1)         1.140 (1)   1.422 (1)   1.422 (1)     3.188 (1)   3.492 (1)       3.188 (1)   3.492 (1)       3.606 (1) 3.606 (1)       2.029 (1) 1.816 (1)       2.029 (1) 1.816 (1)       5.070 (1)   5.070 (1) 7.293 (1) 8.779 (1) 7.293 (1)   8.779 (1)   11.014 (1) 14.069 (1) 11.014 (1)   14.069 (1)  
Dimenzije Kondenzacijski uređaji Širina mm 620 620   620 620   620   620 620 620   620   620 820 820 820 820     820   820 820 820   920 920   820 820 820 820   820   820 820   820   1,075   1,075 1,575 1,575 1,575   1,575   1,725 1,725 1,725   1,725  
    Dubina mm 337 337   337 337   337   337 337 337   337   337 427 427 427 427     427   427 427 427   540 540   427 427 427 427   427   427 427   427   532   532 642 642 642   642   742 742 742   742  
  Isparivačka jedinica Visina mm 215 215 215     215   215 215 215 215 215   215   215 215 215 215 215 215   215       215 545   545 215 215 215 215 215   215     215   215 530 530   600 600   600   600 620 620   620   620
    Širina mm 614 614 614     614   614 614 614 614 614   614   1,614 1,614 1,614 1,614 1,614 1,614   1,614       1,614 805   805 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034   1,034     1,034   1,034 1,220 1,220   1,690 1,690   1,690   1,690 1,840 1,840   1,840   1,840
    Dubina mm 410 410 410     410   410 410 410 410 410   410   410 410 410 410 410 410   410       410 690   690 410 410 410 410 410   410     410   410 690 690   690 690   690   690 700 700   700   700
Kompresor Tip   Hermetički klipni Hermetički klipni   Hermetički klipni Hermetički klipni   Hermetički klipni   Hermetički klipni Hermetički klipni Hermetički klipni   Hermetički klipni   Hermetički klipni Hermetički klipni Hermetički klipni Hermetički klipni Hermetički klipni     Hermetički klipni   Hermetički klipni Hermetički klipni Hermetički klipni   Hermetički klipni Hermetički klipni   Hermetički klipni Hermetički klipni Hermetički klipni Hermetički klipni   Hermetički klipni   Hermetički klipni Hermetički klipni   Hermetički klipni   Hermetički klipni   Hermetički klipni Hermetički klipni Hermetički klipni Hermetički klipni   Hermetički klipni   Hermetički klipni Hermetički klipni Hermetički klipni   Hermetički klipni  
  Nominalna snaga kW 1.1 0.75   0.4 1.1   0.75   0.4 1.3 0.7   0.7   1.3 2.2 2.2 2.6 2.2     2.2   2.6 2.2 2.2   2.94 2.94   1.3 1.5 1.7 0.9   1.3   1.7 0.9   1.5   3.7   3.7 4.8 6.3 4.8   6.3   7.4 9.555 7.4   9.555  
  Početna metoda_   Direktno Direktno   Direktno Direktno   Direktno   Direktno Direktno Direktno   Direktno   Direktno Direktno Direktno Direktno Direktno     Direktno   Direktno Direktno Direktno   Direktno Direktno   Direktno Direktno Direktno Direktno   Direktno   Direktno Direktno   Direktno   Direktno   Direktno Direktno Direktno Direktno   Direktno   Direktno Direktno Direktno   Direktno  
Kondenzator Protok zraka m³/h       750 750   750           750   750             1,500   1,500 1,500 1,500     3,150             1,400   1,400 1,400   1,400       3,200     5,500   7,000       8,100   8,100  
Odleđivanje Električni Električni   Električni Električni   Električni   Električni Električni Električni   Električni   Električni Električni Električni Električni Električni     Električni   Električni Električni Električni   Električni Električni   Električni Električni Električni Električni   Električni   Električni Električni   Električni   Električni   Električni Električni Električni Električni   Električni   Električni Električni Električni   Električni  
Grijači za odleđivanje W 450 450   450 450   450   450 450 450   450   450 1,400 1,400 1,400 1,400     1,400   1,400 1,400 1,400   1,400 1,400   800 800 800 800   800   800 800   800   3,000   3,000 4,000 4,000 4,000   4,000   4,800 4,800 4,800   4,800  
Isparivač Protok zraka m³/h     600     600   600       600   600           1,800 1,800   1,800       1,800     2,300         1,200   1,200     1,200   1,200   4,600         6,800   6,400       8,400   8,000
  Domet zraka m 4 (2) 4 (2) 4 (2)     4 (2)   4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2)   4 (2)   4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2)   4 (2)       4 (2) 12 (2)   12 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2)   4 (2)     4 (2)   4 (2) 11 (2) 11 (2)   11 (2) 11 (2)   11 (2)   11 (2) 13 (2) 12 (2)   13 (2)   12 (2)
Raspon rada Temperatura hladne prostorije Min. °C       -5 -25   -25           -5   -25             -5   -5 -25 -25     -5             -25   -5 -5   -25       -5     -5   -5       -5   -5  
    Maks. °C       10 -15   -15           10   -15             10   10 -15 -15     10             -15   10 10   -15       10     10   10       10   10  
Radna tvar Tip   R-452A R-452A   R-134a R-452A   R-452A   R-134a R-452A R-134a   R-134a   R-452A R-134a R-452A R-134a R-452A     R-134a   R-134a R-452A R-452A   R-134a R-134a   R-452A R-452A R-134a R-134a   R-452A   R-134a R-134a   R-452A   R-134a   R-134a R-134a R-134a R-134a   R-134a   R-134a R-134a R-134a   R-134a  
  GWP   2,142 2,142   1,430.0 2,142   2,142   1,430.0 2,142 1,430   1,430   2,142 1,430 2,142 1,430 2,142     1,430   1,430 2,142 2,142   1,430 1,430   2,142 2,142 1,430 1,430   2,142   1,430 1,430   2,142   1,430   1,430 1,430 1,430 1,430   1,430   1,430 1,430 1,430   1,430  
Standardni prijemnik za tekućinu l 1.6 1.6   1.6 1.6   1.6   1.6 1.6 2.5   2.5   1.6 2.5 2.5 2.5 2.5     2.5   2.5 2.5 2.5   5.6 5.6   2.5 2.5 2.5 2.5   2.5   2.5 2.5   2.5   10   10 15 15 15   15   15 15 15   15  
Power supply Napon V 230 230   230 230   230   230 230 230   230   230 400 400 400 400     400   400 400 400   400 400   230 400 400 230   230   400 230   400   400   400 400 400 400   400   400 400 400   400  
  Faza   1~ 1~   1~ 1~   1~   1~ 1~ 1~   1~   1~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~     3N~   3N~ 3N~ 3N~   3N~ 3N~   1~ 3N~ 3N~ 1~   1~   3N~ 1~   3N~   3N~   3N~ 3N~ 3N~ 3N~   3N~   3N~ 3N~ 3N~   3N~  
  Frekvencija Hz 50 50   50 50   50   50 50 50   50   50 50 50 50 50     50   50 50 50   50 50   50 50 50 50   50   50 50   50   50   50 50 50 50   50   50 50 50   50  
Napomene U normalnom radu: -20 °C/+30 °C U normalnom radu: -20 °C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: -20 °C/+30 °C (1) - U normalnom radu: -20 °C/+30 °C (1) - U normalnom radu: -20 °C/+30 °C (1) - U normalnom radu: -20 °C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C U normalnom radu: -20 °C/+30 °C U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: -20 °C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: -20 °C/+30 °C U normalnom radu: 0°C/+30 °C U normalnom radu: -20 °C/+30 °C U normalnom radu: 0°C/+30 °C U normalnom radu: -20 °C/+30 °C (1) - U normalnom radu: -20 °C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: -20 °C/+30 °C (1) - U normalnom radu: -20 °C/+30 °C (1) - U normalnom radu: -20 °C/+30 °C U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C U normalnom radu: -20 °C/+30 °C U normalnom radu: -20 °C/+30 °C U normalnom radu: 0°C/+30 °C U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: -20 °C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: -20 °C/+30 °C (1) - U normalnom radu: -20 °C/+30 °C (1) - U normalnom radu: -20 °C/+30 °C U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C U normalnom radu: 0°C/+30 °C U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C U normalnom radu: 0°C/+30 °C U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C (1) - U normalnom radu: 0°C/+30 °C
  Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd. (2) - Domet zraka koristite kao osnovu. Na domet zraka utječu brojni faktori kao što je visina prostorije, skladištenje proizvoda, lokacija isparivača itd.
  Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove